Compensatie voor een vertraagde of geannuleerde Air Antwerp vlucht

Was jouw vlucht met Air Antwerp vertraagd, geannuleerd of overboekt? Dan heb je mogelijk recht op compensatie van de luchtvaartmaatschappij. Deze vergoeding kan oplopen tot wel €600 per persoon! Wij vertellen je wat jouw passagiersrechten zijn en hoe je aanspraak kunt maken op een schadevergoeding voor jouw verstoorde vliegreis.

Ontdek of je recht hebt op compensatie!

Wetgeving bij vertragingen en annuleringen

Om jouw passagiersrechten te beschermen zijn er in Europa maar ook wereldwijd verschillende wetten opgesteld die het mogelijk maken om compensatie te claimen als jouw vliegreis verstoord was door een vertraging of een annulering, of als jouw bagage of jijzelf schade hebt opgelopen.

 • Het Verdrag van Montreal (1999)
 • Europese Verordening (EG) 261/2004
 • Het Sturgeon Arrest (2009)

Het Verdrag van Montreal (MC99)

Het Verdrag van Montreal, ook wel MC99 genoemd, is het verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer. Het regelt voor alle lidstaten van de Europese Unie, dus ook Nederland, de burgerlijke aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen als passagiers, bagage en goederen schade oplopen tijdens internationaal luchtvervoer. Op grond van het Verdrag van Montreal kunnen passagiers op internationale vluchten aanspraak maken op een schadevergoeding voor opgelopen schade door de verstoring van hun reis en problemen met hun bagage.

Wil je het volledige Verdrag van Montreal lezen? Klik dan hier.

Europese Verordening (EG) 261/2004

Sinds 17 februari 2005 is Europese Verordening 261/2004 in werking getreden. In deze Verordening zijn jouw rechten in het geval van een vertraagde, geannuleerde of overboekte vlucht vastgelegd. Je kunt op deze wetgeving terugvallen als je compensatie wilt claimen voor een verstoorde vliegreis, al zijn er wel een aantal voorwaarden gebonden aan deze wetgeving.

Wil je de volledige Europese Verordening lezen? Klik dan hier.

Vlucht met Air Antwerp vertraagd of geannuleerd?

Krijg tot €600 vergoeding per passagier!

Claim nu
W Kkd6 S Vp

Het Sturgeon Arrest

Het Sturgeon Arrest is vormt de basis om te bepalen of je recht hebt op een schadevergoeding en is gebaseerd op de zaak van de familie Sturgeon tegen Condor Flugdienst GmbH. De vlucht van de familie Sturgeon was in zoverre vertraagd dat zij van mening waren dat er sprake was van een geannuleerde vlucht. Volgens de luchtvaartmaatschappij kwamen op grond van EU Verordening 261/2004 enkel passagiers van een geannuleerde vlucht in aanmerking op compensatie. In deze situatie was het onduidelijk of de familie Sturgeon recht op compensatie had, omdat de vlucht vertraagd was en niet geannuleerd. Naar aanleiding hiervan zijn er vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft besloten dat ook passagiers van vertraagde vluchten aanspraak kunnen maken op compensatie.

Wil je het volledige Sturgeon Arrest lezen? Klik dan hier.

Jouw passagiersrechten

Als jouw vlucht vertraagd of geannuleerd is en deze voldoet aan de voorwaarden van bovengenoemde wetgeving, dan kun je je mogelijk beroepen op:

 • Jouw recht op verzorging van Air Antwerp
 • Jouw recht op compensatie
 • Jouw recht op een restitutie

Wil je meer lezen over jouw passagiersrechten? Klik dan hier.

Recht op verzorging van Air Antwerp

Of je nu wel of niet recht hebt op compensatie; in Europese wetgeving is vastgelegd dat gedupeerde passagiers in het geval van een vertraging van meer dan 2 uur recht hebben op verzorging. De mate waarin Air Antwerp je hierin tegemoet moet komen is afhankelijk van de wachttijd.

Bij een vertraging of annulering is de luchtvaartmaatschappij verplicht om onderstaande verzorging te bieden:

 • maaltijden en verfrissingen die in verhouding staan tot de wachttijd
 • een hotelaccommodatie indien het noodzakelijk is een (extra) nacht te blijven, inclusief vervoer
 • twee telefoongesprekken, faxberichten of e-mails

Heeft Air Antwerp je geen verzorging aangeboden? Dan kun je deze in redelijke verhouding tot de wachttijd aanschaffen en de kosten zelf terug claimen bij de luchtvaartmaatschappij, of via een claimorganisatie. Zorg er dan wel voor dat je de bonnetjes goed bewaart, deze heb je nodig bij het terugclaimen van je uitgaven.

Meer lezen over jouw recht op verzorging? Klik dan hier.

Mijn Air Antwerp vlucht was vertraagd

Was jouw vlucht vertraagd? Wat vervelend! Wij kunnen je voorstellen dat je je afvraagt of je gecompenseerd kunt worden voor het geleden tijdsverlies. Jouw recht op compensatie is afhankelijk van de vertraging waarmee je uiteindelijk bent aangekomen op de eindbestemming. Ook is het belangrijk dat de verstoring voldoet aan de voorwaarden van de Europese Verordening.

Waar heb ik recht op bij een vertraging?

 • Bij een vertraging van minder dan 2 uur heb je helaas geen rechten.
 • Bij een vertraging van 2 uur of meer heeft de luchtvaartmaatschappij zorgplicht; je hebt dan recht op verzorging.
 • Bij een aankomstvertraging van 3 uur of meer heb je mogelijk recht op een compensatiebedrag dat kan oplopen tot €600.

Wanneer heb ik recht op compensatie bij een vertraging?

Je hebt alleen recht op compensatie als..

 • ..je met een vertraging van minstens drie uur bent aangekomen op de bestemming.
 • ..de Air Antwerp vlucht van of naar een Europese bestemming werd uitgevoerd.
 • ..er geen sprake is geweest van buitengewone omstandigheden.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor compensatie? Controleer jouw vlucht door middel van onze claimcalculator.

Mijn Air Antwerp vlucht was geannuleerd

Als jouw vlucht geannuleerd is, moet Air Antwerp je een alternatief bieden. Jouw rechten in het geval van een geannuleerde vlucht zijn afhankelijk van of je wel of niet de alternatieve vlucht het geaccepteerd.

Als je de alternatieve vlucht hebt geaccepteerd, heb je recht op een kosteloze omboeking naar de alternatieve vlucht en compensatie voor het geleden tijdsverlies.

Als je de alternatieve vlucht hebt geweigerd omdat het alternatief niet toereikend is (bijv. een dag later), dan kun je besluiten om niet meer te reizen of om zelf een andere vlucht te boeken en heb je recht op een restitutie van de ticketprijs.

Wanneer ben je geïnformeerd over de annulering?

Jouw recht op compensatie is afhankelijk van het moment waarop Air Antwerp je op de hoogte heeft gesteld van de annulering.

Als je binnen 14 en 7 dagen voor vertrek bent geïnformeerd over de annulering, heb je recht op:

 • €250 p.p. voor vluchten tot en met 1.500 kilometer met een vertrek van minstens 2 uur eerder of een aankomst van minstens 4 uur later
 • €400 p.p. voor vluchten tussen de 1.500 en 3.500 kilometer met een vertrek van minstens 2 uur eerder of een aankomst van minstens 4 uur later
 • €600 p.p. voor vluchten van meer dan 3.500 kilometer met een vertrek van minstens 2 uur eerder of een aankomst van minstens 4 uur later

Als je minder dan 7 dagen voor vertrek bent geïnformeerd over de annulering, heb je recht op:

 • €250 p.p. voor vluchten tot en met 1.500 kilometer met een vertrek van minstens 1 uur eerder of een aankomst van minstens 2 uur later
 • €400 p.p. voor vluchten tussen de 1.500 en 3.500 kilometer met een vertrek van minstens 1 uur eerder of een aankomst van minstens 2 uur later
 • €600 p.p. voor vluchten van meer dan 3.500 kilometer met een vertrek van minstens 1 uur eerder of een aankomst van minstens 2 uur later

Meer lezen over compensatie claimen voor een annulering? Klik dan hier.

Vertraging bij Air Antwerp?

Dien nu je claim in en ontvang tot €600 per passagier!

Claim nu
U Vp D2 X6p top
U Vp D2 X6p bottom

Mijn Air Antwerp vlucht was overboekt

Luchtvaartmaatschappijen verkopen vrijwel altijd meer tickets dan er stoelen zijn. Dit kan voor hen goed uitpakken, omdat passagiers niet altijd komen opdagen, waardoor het voor de vliegmaatschappij vaak meer geld in het laatje brengt. De keerzijde is dat dit vaak resulteert in overboekingen, waardoor er dus niet genoeg plaats voor iedereen is in het vliegtuig.

Verwacht een luchtvaartmaatschappij dat ze te maken krijgt met overboeking, dan onderneemt zij vrijwel direct actie. Bij overboeking wordt altijd geïnformeerd naar eventuele vrijwilligers, die een volgende vlucht zullen krijgen. Deze vrijwilligers zullen bij overboeking bepaalde vergoedingen krijgen zoals bijvoorbeeld vouchers of een deel van het bedrag van hun ticket. Een luchtvaartmaatschappij is verplicht een schadevergoeding uit te keren in het geval van overboeking.

Meer lezen over compensatie claimen bij een overboeking? Klik dan hier.

Mijn Air Antwerp vlucht was gewijzigd

In principe mag Air Antwerp de vluchttijden wijzigen of de vlucht zelfs helemaal uit het schema halen. Dit moeten zij dan wel meer dan twee weken voor vertrek aan je communiceren. Als de wijziging minder dan twee weken voor vertrek aan je wordt meegedeeld, dan heb je recht op compensatie voor het geleden tijdsverlies. Je hebt dan ook recht op de extra gemaakte kosten die hierbij zijn komen kijken.

Meer lezen over compensatie claimen bij een schemawijziging? Klik dan hier.

Ik heb mijn aansluitende Air Antwerp vlucht gemist

Tijd is geld, vooral in de luchtvaartindustrie en daarom plannen luchtvaartmaatschappijen de overstaptijd soms erg nauw in. Een kleine vertraging kan er al voor zorgen dat je je overstap mist. Afhankelijk van de aankomsttijd op de eindbestemming en de omstandigheden van de vertraging, kun je je ook in het geval van een gemiste vlucht beroepen op compensatie.

Meer lezen over compensatie claimen bij een gemiste vlucht? Klik dan hier.

Vertraging bij Air Antwerp?

Dien nu je claim in en ontvang tot €600 per passagier!

Claim nu
W Fb Gs2qx

Stakingen bij Air Antwerp

Stakingen kunnen ervoor zorgen dat de vlucht een vertraging oploopt of dat jouw vlucht onverhoopt wordt geannuleerd. De afgelopen jaren hebben reizigers flink wat vertragingen en annuleringen opgelopen doordat piloten, luchtverkeersleiders en grondpersoneel massaal het werk neerleggen voor betere werkomstandigheden. Het gevolg hiervan? Duizenden gestrande passagiers en geannuleerde en vertraagde vluchten.

Waar heb ik recht op?

Ongeacht welke partij er staakt; als jouw vlucht vertraging oploopt vanwege een staking, dan heb je vanaf 2 uur vertraging recht op verzorging van de luchtvaartmaatschappij. Je kunt hierbij denken aan drinken, maaltijden en indien nodig een hotelovernachting. Jouw recht op compensatie hangt in het geval van een staking af van welke partij er heeft gestaakt.

Stakingen door het personeel van Air Antwerp

Als er zich een staking heeft voorgedaan heb je alleen recht op compensatie als deze staking wordt uitgevoerd door personeel van de luchtvaartmaatschappij.

Onder personeel van de luchtvaartmaatschappij wordt verstaan:

 • Piloten
 • Cabinepersoneel

Stakingen door derden

Helaas heb je niet altijd recht op een financiële vergoeding als jouw vlucht is getroffen door een staking. Stakingen van derden partijen worden gezien als een buitengewone omstandigheid, aangezien de luchtvaartmaatschappij hier geen invloed op heeft.

Derden partijen zijn bijvoorbeeld:

 • Luchtverkeersleiding
 • Bagageafhandelaars
 • Douane
 • Medewerkers van de luchthaven

Meer lezen over compensatie claimen bij een staking? Klik dan hier.

Buitengewone omstandigheden

Als de oorzaak van de vertraging of annulering niet inherent is aan het uitvoeren van de werkzaamheden als luchtvaartmaatschappij is er sprake van een buitengewone omstandigheid. Met andere woorden: Air Antwerp kan zich op een buitengewone omstandigheid beroepen als ze niet verantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie en dit ook daadwerkelijk kunnen aantonen. Als dit het geval is, dan heb je geen recht op compensatie.

Als je zelf een claim indient bij de luchtvaartmaatschappij is de kans aanwezig dat zij deze afwijzen op grond van buitengewone omstandigheden. Het is vaak lastig te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een buitengewone omstandigheid, of dat Air Antwerp onder de claim probeert uit te komen.

Voorbeelden van buitengewone omstandigheden

Om dit te verduidelijken geven we je een aantal voorbeelden van buitengewone omstandigheden:

 • Extreme weersomstandigheden, zoals dichte mist of een storm
 • Sabotage of terrorisme
 • Natuurrampen
 • Stakingen van derden, bijvoorbeeld door luchthavenpersoneel of luchtverkeersleiding
 • Medische noodlandingen

Er is in ieder geval geen sprake van buitengewone omstandigheid in het geval van een technisch mankement of een staking van het personeel van de luchtvaartmaatschappij, aangezien dit wel binnen de invloedssfeer van de vliegmaatschappij valt.

Meer lezen over buitengewone omstandigheden? Klik dan hier.

Air Antwerp beroept zich op een buitengewone omstandigheid, wat nu?

Ondanks het feit dat er natuurlijk situaties zijn waar overduidelijk sprake is van een buitengewone omstandigheid, komt het helaas vaak voor dat Air Antwerp zich onterecht beroept op overmacht. In dat geval dient Air Antwerp te bewijzen dat er daadwerkelijk sprake is geweest van zo’n buitengewone omstandigheid en dat zij ondanks het treffen van maatregelen de vertraging of annulering van de vlucht niet konden voorkomen.

Twijfel je of Air Antwerp zich met recht heeft beroepen op een buitengewone omstandigheid? Dan is het verstandig om onze hulp in te schakelen. Met behulp van onze database en onze jarenlange ervaring met luchtvaartmaatschappijen zullen wij de claim beoordelen en brengen wij de zaak indien nodig voor de rechter.


Compensatiebedragen op basis van Europese wetgeving

De hoogte van het compensatiebedrag is afhankelijk van de vliegkilometers en de opgelopen vertraging waarmee je op de bestemming bent aangekomen.

Op basis van Europese Verordening 261/2004 heb je recht op:

VliegafstandCompensatie
Voor alle vluchten van minder dan 1.500 kmbedraagt de compensatie €250
Voor alle vluchten tussen 1.500 en 3.500 kmkomt de compensatie neer op €400
Voor alle vluchten van meer dan 1.500 km binnen de EUkomt de compensatie neer op €400
Voor alle vluchten van meer dan 3.500 kilometer buiten de EU*
bedraagt de vergoeding €600

*maar als de vertraging minder dan 4 uur was, dan kan het totaalbedrag wettelijk gezien met 50% worden verminderd.

Let op: In het geval van een vluchtvertraging tussen de drie en vier uur met een afstand van 3.500 kilometer of meer, heb je recht op 50% van het compensatiebedrag.

Compensatie of geld terug?

Compensatie en restitutie zijn twee verschillende dingen. De meeste passagiers verwarren compensatie met een restitutie, maar in de Verordening staat beschreven dat je je kunt beroepen op beiden! Bij een annulering heb je altijd recht op een vervangende vlucht naar de eindbestemming. Als de luchtvaartmaatschappij je geen vervangende vlucht aanbiedt of als je uiteindelijk zelf je reis naar de bestemming hebt geregeld, dan heb je recht op een volledige terugbetaling van je ticket. Houd er rekening mee dat je hier geen recht op hebt als je de aangeboden vervangende vlucht wél accepteert. Dit is afhankelijk van de aankomst- en vertrektijden van de vervangende vlucht.

Extra gemaakte kosten terugclaimen

Bij een vertraagde of geannuleerde vlucht kan het voorkomen dat je genoodzaakt bent om extra kosten te maken. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een maaltijd of het boeken van een overnachting, omdat de vlucht is geannuleerd of een langdurige vertraging heeft opgelopen. Als passagier heb je bij het maken van extra kosten door vertraging of annulering recht op een teruggave van deze kosten. Het is mogelijk om deze kosten tijdens het claimen van compensatie te verhalen bij Air Antwerp. Zorg er daarom altijd voor dat je de bonnetjes van de extra gemaakte kosten goed bewaart!

Waarom Vlucht-Vertraagd.nl?

1m passagiers geholpen

9 juridische teams in Europa

98% succes in recht

De service van Vlucht-Vertraagd.be

Sinds 2010 zetten wij ons als een van de eerste diensten in onze soort in voor de rechten van gedupeerde vliegpassagiers in heel Europa. Via onze website, beschikbaar in negen verschillende talen, helpen wij gedupeerde passagiers bij het claimen van de vergoeding waar zij wettelijk recht op hebben in het geval van een vertraagde, geannuleerde of overboekte vlucht. Vanuit ons hoofdkantoor in Amsterdam hebben wij al honderdduizenden passagiers geholpen bij het claimen van compensatie.

Of je nu op vakantie gaat of op zakenreis bent, een vertraging is altijd vervelend. Helaas weigeren luchtvaartmaatschappijen het doorgaans om de wettelijke schadevergoeding uit te betalen, of proberen onder de wetgeving uit te komen. Als de luchtvaartmaatschappij de claim afwijst zullen wij de argumenten en verstrekte informatie verifiëren en indien nodig juridische procedures starten. We innen alleen een succesfee als de luchtvaartmaatschappij de terugbetaling of de compensatie ook daadwerkelijk betaalt. Ga naar de prijslijst voor meer informatie. Ons team van claim specialisten zet zich graag in voor jouw passagiersrechten!

Over Air Antwerp

Air Antwerp is een Belgische luchtvaartmaatschappij die werd opgericht in mei 2019. Aandeelhouders zijn het Ierse bedrijf CityJet en de Nederlandse KLM. Op 27 juli 2019 werd het eerste toestel aan het publiek getoond. Dtit vliegtuig maakte vroeger deel uit van de vloot van VLM Airlines. De eerste vlucht vond plaats op 9 september naar London City Airport.

Vragen? Neem contact met ons op

Heb je het antwoord op jouw vraag niet gevonden? Hier lees je hoe je met ons in contact kunt komen. Wij streven er altijd naar om je zo snel mogelijk te helpen!