EU261 - je rechten als vliegtuigpassagier toegelicht

Vlieg je binnen de EU, vanuit de EU, of naar de EU? Dan beschermt de Europese verordening inzake de rechten van vliegtuigpassagiers EU261 je in geval van een vertraagde, geannuleerde of overboekte vlucht. Bij Vlucht-Vertraagd.be weten we alles van EU261. Ons deskundig team met meer dan 10 jaar ervaring heeft al meer dan een miljoen passagiers geholpen in hun strijd tegen de luchtvaartmaatschappijen. Wij kunnen ook je claim behandelen - ons team regelt alles van A tot Z voor je!

Ontdek of je recht hebt op compensatie!

Rechten van vliegtuigpassagiers in Europa - wat is EU261?

De rechten van vliegtuigpassagiers zijn in Europa en de rest van de wereld beschermd sinds 1999, met de totstandkoming van het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer. Het Europees Parlement en de Europese Commissie wilden er echter voor zorgen dat de rechten van vliegtuigpassagiers in Europa nog beter worden beschermd en dat passagiers recht hebben op vluchtcompensatie.

In 2004 kwam het EU-parlement met Verordening (EG) nr. 261/2004, ook bekend als EU261. In het oorspronkelijke document van 2004 stond dat passagiers een geldelijke compensatie moeten krijgen in geval van instapweigering of een op het laatste moment geannuleerde vlucht.

Vijf jaar later, in 2009, werd in het Sturgeon-arrest bepaald dat deze regels ook van toepassing moeten zijn op vertragingen van vluchten van meer dan 3 uur.

Vlucht vertraagd of geannuleerd?

Krijg tot €600 vergoeding per passagier!

Claim nu
W Kkd6 S Vp

EU261 - wat zijn mijn rechten?

De EU261-veordening garandeert passagiers meerdere rechten in geval van annulering, vertraging en overboeking van vluchten. Dit omvat het recht op vluchtcompensatie.

EU261 - wanneer kan ik aanspraak maken op vluchtcompensatie?

Je kunt een EU261-compensatie krijgen in geval van:

 • Vlucht met meer dan 3 uur vertraging op de plaats van bestemming

 • Vlucht geannuleerd minder dan 14 dagen voor de oorspronkelijke vertrekdatum

 • Instapweigering, indien de door de luchtvaartmaatschappij aangeboden alternatieve vlucht ten minste 3 uur te laat op de plaats van bestemming aankomt

Om voor compensatie in aanmerking te komen, moet de luchtvaartmaatschappij de schuldige zijn voor de verstoring van de vlucht - lees het gedeelte "Buitengewone omstandigheden" van dit artikel voor meer informatie hierover.

Kan ik EU261-compensatie vragen voor een vlucht buiten Europa?

Onder heel wat omstandigheden, ja.

EU261-compensatie geldt voor alle vluchten:

 • Binnen de EU

 • Vertrek uit de EU

 • Aankomst in de EU vanuit een niet-EU-land (alleen van toepassing op vluchten met EU-luchtvaartmaatschappijen)

Type vluchtVoorbeldCompensatie
Vlucht met een EU maatschappijAmsterdam naar Londen met KLMJA
Vlucht met een non-EU maatschappij vanuit NederlandAmsterdam naar Tokyo met Japan AirlinesJA
Vlucht met een non-EU maatschappij naar NederlandTokyo naar Amsterdam met Japan AirlinesNEE

EU261 - hoeveel vluchtcompensatie kan ik krijgen?

Het bedrag van de EU261-vluchtcompensatie hangt af van de afstand van de vlucht:

VliegafstandCompensatie
Voor alle vluchten van minder dan 1.500 kmbedraagt de compensatie €250
Voor alle vluchten tussen 1.500 en 3.500 kmkomt de compensatie neer op €400
Voor alle vluchten van meer dan 1.500 km binnen de EUkomt de compensatie neer op €400
Voor alle vluchten van meer dan 3.500 kilometer buiten de EU*
bedraagt de vergoeding €600

*maar als de vertraging minder dan 4 uur was, dan kan het totaalbedrag wettelijk gezien met 50% worden verminderd.

vluchtcompensatie

Werd je de afgelopen 6 jaar geweigerd?

Claim nu en krijg compensatie tot £520 / € 600! Claim nu

Claim nu
U Vp D2 X6p top
U Vp D2 X6p bottom

Vertraagde vlucht - EU261 compensatie

Je kunt EU261-vluchtcompensatie claimen voor je vertraagde vlucht als:

 • Je vlucht met meer dan 3 uur vertraagd is

 • De luchtvaartmaatschappij de partij was die schuld had aan de vertraging - zie het gedeelte "Buitengewone omstandigheden" hieronder voor meer informatie

=> Vraag je jezelf af of je situatie in aanmerking komt voor compensatie? Controleer je vlucht in slechts één minuut!

Geannuleerde vlucht - compensatie en terugbetaling EU261

In het geval van een geannuleerde vlucht beschermt EU261 je rechten. Afhankelijk van de omstandigheden waarin je vlucht werd geannuleerd, kun je een vluchtcompensatie, een terugbetaling - of zelfs beide - krijgen!

Geannuleerde vlucht onder EU261 - wanneer kan ik compensatie eisen?

Als je vlucht minder dan 14 dagen voor vertrek werd geannuleerd, kun je aanspraak maken op een vluchtcompensatie van maximaal 520 pond / € 600. De luchtvaartmaatschappij moet de partij zijn die schuld heeft aan de annulering.

Geannuleerde vlucht onder EU261 - wanneer kan ik om terugbetaling vragen?

EU261 bepaalt dat als je vlucht werd geannuleerd en je niet de door de luchtvaartmaatschappij aangeboden alternatieve vlucht hebt genomenje in aanmerking kan komen voor terugbetaling van je ticket. Je hebt ook recht op terugbetaling van je ticket als je helemaal geen alternatieve vlucht is aangeboden.

Kan ik met EU261 een claim indienen voor een overboekte vlucht of instapweigering?

Ja! EU261 bepaalt dat als je de toegang tot een vlucht is geweigerd zonder dat je zelf iets verkeerd hebt gedaan, je een compensatie moet krijgen volgens dezelfde beginselen die gelden voor vertraagde en geannuleerde vluchten.

Instapweigering houdt vaak verband met overboeking van de vlucht.

Overboeking is gebruikelijk voor luchtvaartmaatschappijen. Zij verkopen vaak meer tickets dan er plaatsen beschikbaar zijn in het vliegtuig, en als er niet genoeg vrijwilligers zijn om hun reserveringen op te geven, kunnen passagiers tegen hun wil het instappen worden geweigerd.

Vlucht vertraagd of geannuleerd?

Krijg tot €600 vergoeding per passagier!

Claim nu
W Fb Gs2qx

Staat EU261 toe dat luchtvaartmaatschappijen vouchers aanbieden voor vertraagde of geannuleerde vluchten?

Veel luchtvaartmaatschappijen en reisbureaus hebben de neiging om passagiers reisvouchers aan te bieden in plaats van een vluchtcompensatie of -terugbetaling. Echter, dit voucherbeleid is niet in overeenstemming met de Europese wetgeving. Als de luchtvaartmaatschappij een voucher wil aanbieden, moet zij de passagiers nog steeds duidelijk maken dat het verkrijgen van vluchtcompensatie of een terugbetaling van de vlucht mogelijk is.

Bovendien raden wij af om een reisvoucher te aanvaarden in plaats van een terugbetaling of compensatie. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

 • Het aanvaarden van een reisvoucher bindt je om opnieuw met dezelfde luchtvaartmaatschappij te vliegen. Bovendien geeft de luchtvaartmaatschappij meestal een tijdslimiet op voor het inwisselen van de voucher.

 • Als de luchtvaartmaatschappij failliet gaat, kan het zijn dat je jouw voucher niet kunt omzetten in een terugbetaling in contanten - met andere woorden, je geld zal verloren zijn.

=> Heb je al een reisvoucher geaccepteerd, of verloopt je voucher binnenkort? Je kunt hem misschien inwisselen voor geld.

Kan de luchtvaartmaatschappij mij met recht compensatie weigeren op grond van EU261?

Dat kan ze, maar alleen als de luchtvaartmaatschappij niet verantwoordelijk was voor de vertraging, annulering of instapweigering. Deze situaties worden aangeduid als Buitengewone Omstandigheden.

Hier volgt een niet-uitputtende lijst van bekende voorbeelden:

 • Slecht weer, bijvoorbeeld dichte mist, hevige regen of onweer.

 • Een staking, met name binnen de luchtvaartindustrie.

  LET OP! Stakingen van de werknemers van de luchtvaartmaatschappij worden niet als buitengewone omstandigheden beschouwd.

 • Politieke omstandigheden, zoals een terroristische aanslag of algemeen veiligheidsrisico door politieke onrust.

 • Natuurrampen, waaronder vulkaanuitbarstingen en orkanen.

 • Een botsing tussen het vliegtuig en vogels of andere vreemde voorwerpen.

 • Een zieke of lastige passagier.

 • Vluchtvertragingen veroorzaakt door het luchthavenpersoneel, zoals buitengewoon lange wachtrijen bij veiligheidscontroles.

Wees voorzichtig! Luchtvaartmaatschappijen kunnen beweren dat zich buitengewone omstandigheden hebben voorgedaan terwijl dat niet het geval was! Zij doen dit om te voorkomen dat zij passagiers moeten terugbetalen.

Vraag vandaag nog je vluchtcompensatie en terugbetaling aan via Vlucht-Vertraagd.be om je kansen op compensatie en restitutie te vergroten. Wij zullen je claim grondig onderzoeken en de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk stellen. Wij werken voor je gemak alleen op een 'no cure, no pay' basis.

Waarom Vlucht-Vertraagd.nl?

1m passagiers geholpen

9 juridische teams in Europa

98% succes in recht

EU261 - hoe lang heb ik om vluchtcompensatie te vragen?

EU261 zelf bepaalt niet hoe lang passagiers de tijd hebben om compensatie te vragen. Die verantwoordelijkheid berust bij de bevoegde autoriteiten van elk land.

 • In het Verenigd Koninkrijk is dat de Civil Aviation Authority, en de termijn bedraagt 6 jaar na de datum van je verstoorde vlucht.Het verschilt van land tot land, dus zorg ervoor dat je jouw vlucht hebt gecontroleerd voor je vertrekt.

 • In Frankrijk, Spanje, Schotland en Griekenland kun je aanspraak maken op vluchtcompensatie gedurende 5 jaar

 • In Portugal, Duitsland en Oostenrijk heb je 3 jaar om vluchtcompensatie te eisen

 • In Italië, Malta en Nederland kun je aanspraak maken op vluchtcompensatie gedurende 2 jaar

Handige links