Over jouw rechten

Je hebt in principe recht op compensatie als:

- je door een vertraging, annulering of overboeking/instapweigering van een vlucht meer dan 3 uur later gearriveerd bent op jouw eindbestemming;

- en je bent vertrokken vanaf een EU-luchthaven, of vanaf een luchthaven buiten de EU naar een EU-luchthaven én vloog met een maatschappij die in de EU gevestigd is.

Verder moet elke vertraging of annulering apart beoordeeld worden om vast te stellen of de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk gesteld kan worden, of dat er misschien sprake was van overmacht.


Er zijn in de wetgeving een aantal ‘buitengewone omstandigheden’ omschreven. Als de vertraging of annulering hierdoor is ontstaan, geldt dit soms als overmacht. In deze gevallen kan het zo zijn dat de luchtvaartmaatschappij geen compensatie hoeft uit te betalen. Een vulkaanuitbarsting is hier een voorbeeld van. Ook een bommelding op de luchthaven of politieke onrust is doorgaans overmacht.

Onze claimcalculator houdt hier tot op zekere hoogte rekening mee, maar we doen altijd nog een handmatige beoordeling. Luchtvaartmaatschappijen zullen zich in de regel altijd op 'buitengewone omstandigheden' beroepen; dit betekent echter niet dat dit terecht is. Daarom toetsen wij dit streng.


De hoogte van jouw compensatie is afhankelijk van de afstand van de vlucht en de lengte van de vertraging. Dit komt uit op:

• een vergoeding van €250 als de afstand minder dan 1500 km is

• een vergoeding van €400 bij een afstand tussen 1500 en 3500 km

• een vergoeding van €600 bij een afstand meer dan 3500 km naar of vanaf een luchthaven buiten de EU (€300 vergoeding bij een vertraging tussen 3 en 4 uur)

Bij annuleringen geldt een andere categorisering. In principe is er recht op een vergoeding als door een annulering de passagier meer dan 2 uur later dan gepland op zijn eindbestemming arriveert.


Ja: Het compensatiebedrag dat de luchtvaartmaatschappij moet betalen geldt altijd per passagier. Dit bedrag is onafhankelijk van hoeveel je voor jouw ticket hebt betaald, omdat je wordt vergoed voor de tijd die je bent kwijtgeraakt. Iedereen die met een betaald ticket meereisde op jouw vlucht heeft in principe dus recht op deze compensatie.


Dat is vaak lastig om vast te stellen voor passagiers. De aankomstvertraging is leidend; als deze 3 uur of meer was kan er in principe recht zijn op een vergoeding. Indien je niet zeker weet of jouw vlucht 3 uur of meer vertraging had kun je de claim bij ons indienen. Wij zullen dan aan de hand van vluchtgegevens bepalen of je in aanmerking komt voor een vergoeding.


Als je minder dan 3 uur vertraagd was heb je volgens de wetgeving helaas geen recht op compensatie. Wel heb je mogelijk recht op maaltijden, communicatiefaciliteiten en eventueel een hotelovernachting, afhankelijk van de wachttijd. Deze moet meer dan 2 uur zijn.

In het geval dat je als gevolg van een annulering meer dan 2 uur later bent aangekomen op jouw eindbestemming valt de vlucht echter wel binnen de wetgeving.


Je hebt in principe gewoon recht op compensatie, mits de totale aankomstvertraging meer dan 3 uur was. Wel adviseren we passagiers altijd een vluchtschema te kiezen waarbij voldoende tijd is om over te stappen. Daarnaast kan het krijgen van de compensatie mogelijk worden bemoeilijkt als de vervolgvlucht is uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij of de aansluitende vlucht geheel buiten Europa plaatsvond.


Bij annuleringen is de luchtvaartmaatschappij verplicht u een nieuwe vlucht aan te bieden, of het originele ticket terug te betalen. Daarnaast heeft de passagier recht op compensatie, maar dat is wel afhankelijk van of de annulering het gevolg was van buitengewone omstandigheden. Als de luchtvaartmaatschappij u een nieuwe vlucht heeft aangeboden wil dit in het geval van een annulering dus niet zeggen dat u geen recht meer heeft op compensatie.


Ja: je hebt dan in principe nog steeds recht op compensatie. De partij die de vlucht uitvoert is verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, dus ook als je de vlucht niet direct bij deze luchtvaartmaatschappij hebt aangeschaft.

Indien jouw reisorganisatie zelf heeft besloten je op een andere vlucht te zetten, maar de vlucht wel op tijd is uitgevoerd, heb je echter geen recht op compensatie. In dat geval kan de luchtvaartmaatschappij namelijk niet aansprakelijk gesteld worden.


Bij lange vertragingen is de luchtvaartmaatschappij verplicht haar passagiers verzorging te bieden in de vorm van eten en drinken, indien nodig hotelverblijf en vervoer naar het hotel en communicatiemiddelen. Dit staat helemaal los van het recht op compensatie, die vastgesteld is op basis van de tijd die passagiers bij een vertraging verliezen. Als u vouchers heeft gekregen voor eten en drinken, wil dat dus niet zeggen dat u geen recht meer heeft op een schadevergoeding. Maar als de luchtvaartmaatschappij u vouchers of korting aanbiedt die u kunt gebruiken voor een geheel nieuwe reis in de toekomst, doet u in de meeste gevallen wel afstand van uw recht op compensatie op het moment dat u deze accepteert.


Luchtvaartmaatschappijen betalen soms de uitgaven terug voor directe kosten gemaakt tijdens de vertraging, bijvoorbeeld voor eten en drinken op het vliegveld of voor een hotelverblijf. Meestal is het dan wel noodzakelijk hier bonnetjes van te hebben. We kunnen deze kosten in onze correspondentie met de luchtvaartmaatschappij opnemen. Als een deel van de vakantie is gemist door de vertraging, hoeft de luchtvaartmaatschappij hier niet een aparte vergoeding te betalen. Hiervoor moet de eventuele reisverzekeraar worden aangesproken.


Vertraagde of verloren bagage is geen onderdeel van de compensatiewetgeving. Als je hiermee te maken hebt gehad, kun je hier apart contact over opnemen met de luchtvaartmaatschappij of jouw reisverzekeraar.


Als je vlucht is geannuleerd en deze onder de Europese regelgeving valt, dan zijn er meerdere mogelijkheden:

- Een volledige terugbetaling van de tickets

- Een voucher ter waarde van de tickets

- Kosteloos een alternatieve vlucht

COVID-19 wordt als een buitengewone omstandigheid beschouwd. Om deze reden is het niet mogelijk om aanspraak te maken op compensatie.


Over het indienen van een claim (ik ben nog geen klant van Vlucht-Vertraagd.be)

Je kunt een claim indienen door op onze homepagina Vlucht-Vertraagd.be jouw vluchtgegevens in te vullen en op ‘Check mijn vlucht’ te klikken. Je beantwoordt een paar simpele vragen en binnen een paar seconden weet je of jouw vlucht in principe recht geeft op compensatie. Je bent op dit moment nog tot niets verplicht: hierna kun je als je door wilt gaan een account aanmaken en vervolgens jouw claim indienen.

Besluit je inderdaad verder te gaan, dan vul je jouw persoonlijke informatie in en voer je de details in van de passagierslijst en jouw vluchtschema. Deze gegevens kun je later zo nodig nog aanpassen. Je selecteert zelf een wachtwoord en het e-mailadres waarmee je jouw account wilt aanmelden. Je hebt de claim pas ingediend als je op 'Rond bestelling af' hebt geklikt en akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden. Vanaf dit moment gaat ons claimteam voor je aan de slag met de tweede juridische check van jouw claim. Desgewenst kun je meteen de relevante documenten uploaden; je kunt dit ook op een later moment doen met behulp van jouw online dossier.


Nadat je jouw vlucht hebt gecheckt in onze claimcalculator kun je, indien je wenst verder te gaan, eerst de stappen volgen om een persoonlijk inlogaccount te maken. Met dit account kun je de claim vervolgens indienen. In jouw persoonlijke inlogaccount kun je gemakkelijk jouw dossier en vluchtgegevens beheren, het verloop van jouw claim volgen op de 'Tijdlijn', en zo nodig direct hulp krijgen van het claimteam. Wij nemen claims aan op basis van het principe van 'No cure, no pay'. Dit houdt in dat je niets betaalt indien het niet lukt een vergoeding te claimen.


Als je een claim indient kun je meerdere passagiers toevoegen aan de passagierslijst. Deze passagiers moeten dan wel allemaal op dezelfde boeking staan; was dit niet het geval dan zul je aparte claims moeten indienen. De correspondentie met de luchtvaartmaatschappij zal dan namelijk ook apart moeten verlopen.


Kinderen onder 2 jaar hebben geen recht op compensatie, omdat zij meestal onder een gereduceerd tarief reizen, of tijdens de vlucht op schoot bij de ouders zitten. Als jouw kinderen ten tijde van de vlucht jonger dan 2 jaar waren (op de dag van de vlucht moet het kind dan minstens 2 jaar oud zijn geweest), kunnen zij niet op de passagierslijst meegenomen worden.


Het is het beste om alle reisdocumenten (zoals tickets, boekingsbevestigingen, boarding passes en e-mails van de luchtvaartmaatschappij) te bewaren, omdat daar altijd naar gevraagd kan worden. Als deze niet meer beschikbaar zijn kunnen we soms ook een claim indienen met behulp van een bewijs van betaling van de originele reis of tickets. Vaak kunnen kopies van deze documenten ook opgevraagd worden bij de reisorganisatie of bij de luchtvaartmaatschappij zelf.


Onder de Europese wetgeving kunnen claims in principe tot 2 jaar na de vluchtdatum ingediend worden. In bepaalde landen zoals België, Duitsland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk kan deze termijn korter of langer zijn. De wettelijke vervaltermijn wordt echter door verschillende criteria bepaald, waaronder de vluchtroute en de plaats of plaatsen waar de luchtvaartmaatschappij gevestigd is. De vluchtcalculator op onze homepage houdt rekening met deze verschillende criteria.


Op het moment dat je bij ons een claim indient ontvang je binnen 3 werkdagen bericht van ons of jouw claim door de extra validatie van het team is gekomen. (Let op: Indien je ervoor hebt gekozen om gebruik te maken van de wettelijke 14 dagen bedenktijd zullen wij wachten met de validatie tot deze periode van 14 dagen voorbij is.) Hierna kan het proces starten. We zullen je via jouw inlogaccount en jouw tijdlijn op de hoogte houden van alle stappen die we ondernemen. De lengte van het proces kan variëren afhankelijk van het aantal stappen dat we moeten ondernemen.


In sommige gevallen is het nodig om een incassotraject te starten of een gerechtelijke procedure te starten. Wij vergoeden de kosten voor deze stappen, wat betekent dat je geen juridische kosten hoeft te betalen als jouw claim niet wordt gehonoreerd. Als het ons lukt om schadevergoeding te vorderen, zijn deze juridische kosten volgens onze no win, no fee overeenkomst.


De duur van het proces varieert per claim. Wij doen onze uiterste best om het proces binnen een paar maanden af te ronden. In sommige gevallen kan dit oplopen naar een half jaar tot meer dan een jaar, gezien het feit dat we afhankelijk zijn van de responstijd van landelijke inspecties en eventuele juridische vervolgstappen die genomen moeten worden.


Dit is afhankelijk van de situatie. In de meeste gevallen zal de compensatie op onze bankrekening gestort worden door de luchtvaartmaatschappij. Wij zullen je dan om jouw bankgegevens vragen om het bedrag op jouw rekening te storten, na aftrek van de vooraf afgesproken kosten. Als de compensatie op de rekening van de klant gestort wordt zullen wij een factuur sturen voor het honorarium.


Dat kan, maar daar moeten wel aparte claims voor ingediend worden. De omstandigheden van deze vluchten zullen namelijk verschillen, en daarom moeten deze apart beoordeeld worden. Meerdere vluchten kunnen alleen op eenzelfde claim ingediend worden indien het direct aansluitende vluchten betreft (bijvoorbeeld: je hebt door een vertraging van jouw eerste vlucht je tweede vlucht gemist). Betreffen het vluchten op geheel andere routes op andere data dan dien je dus twee claims in. Met jouw inloggegevens kun je meerdere claims indienen die je vervolgens gemakkelijk kunt beheren.


Ja, het is nog steeds mogelijk om de claim bij ons in te dienen. Het eerste verzoek wordt namelijk bijna altijd afgewezen onder ‘buitengewone omstandigheden’. Nadat je de claim hebt ingediend zullen we de verschillende mogelijkheden bekijken. In sommige gevallen kunnen we de eerste stap(pen) overslaan. In uw persoonlijke inlogaccount kun je zien welke stappen we nemen aan de hand van de reactie van de luchtvaartmaatschappij.


Wij accepteren claims op basis van 'No win, no fee'. Dit betekent dat we je niets in rekening brengen, tenzij we erin slagen je compensatie te claimen.


Nee; dat maakt niet uit. Als je jouw claim via Vlucht-Vertraagd.be indient, zal jouw tijdlijn in het Nederlands zijn. Als je liever in een andere taal met ons contact hebt, kun je kiezen uit de lijst hieronder. Ons team van meertalige medewerkers staat klaar om je te helpen. De taal waarin je jouw account aanmaakt heeft verder geen invloed op de correspondentie met de luchtvaartmaatschappijen en inspecties: die vindt altijd plaats in het Engels of in de taal van het betreffende land.

Nederland: www.vlucht-vertraagd.nl of www.greenclaim.com/nl

Groot-Brittannië: www.flight-delayed.co.uk

België (Nederlandstalig): www.vlucht-vertraagd.be

België (Franstalig): www.vol-retarde.be

Frankrijk: www.vol-retarde.fr

Spanje: www.vuelo-con-retraso.es

Italië: www.volo-in-ritardo.it

Duitsland: www.flug-verspaetet.de


Er zijn veel factoren van invloed op het recht op compensatie. Vlieg je van een bestemming buiten Europa naar een Europese bestemming met een niet-Europese luchtvaartmaatschappij, dan heb je helaas geen recht op compensatie. Alle vluchten die geheel buiten de EU plaatsvinden vallen ook buiten deze Europese wetgeving.

Het kan ook zo zijn dat je wel aan de bovenstaande eisen voldoet, maar alsnog geen recht op compensatie hebt. Dit is het geval als je met meer dan 3 uur vertraging bent vertrokken, maar vervolgens minder dan 3 uur later dan gepland op jouw bestemming arriveert, bijvoorbeeld omdat de piloot extra vaart heeft bijgezet. Omdat de aankomstvertraging leidend is, zou je in dit geval ook buiten de wetgeving vallen.


In overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek (Art. 6:230o BW) heb je de mogelijkheid om 14 dagen bedenktijd te nemen vanaf het moment dat je jouw claim hebt ingediend. Besluit je binnen deze 14 dagen dat je jouw claim niet wilt voortzetten, dan kun je deze kosteloos annuleren. Indien je ervoor kiest om jouw claim vóór het einde van deze 14 dagen definitief voort te zetten, dan gaan wij meteen voor je aan de slag. Blijkt jouw claim in de basis rechtsgeldig en besluit je later dat je jouw claim alsnog wilt intrekken, dan zullen wij annuleringskosten rekenen, in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden. Indien je hier vragen over hebt kun je altijd contact opnemen met ons team, via info@vlucht-vertraagd.be.


Jaarlijks worden 80% van alle geldige claims afgewezen of genegeerd door luchtvaartmaatschappijen. Sinds 2010 heeft Vlucht-Vertraagd.nl al duizenden vliegpassagiers in heel Europa geholpen! Ons team maakt gebruik van een uitgebreide database met vluchtgegevens en beschikt over de benodigde juridische kennis. Wij zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat je je welverdiende vergoeding ontvangt! Het beste van alles? Als we geen succes behalen met de claim, wordt deze kosteloos gesloten. Als we er wel in slagen de vergoeding te claimen, rekenen we alleen onze success fee. Met andere woorden: de kosten gelden alleen als je de vergoeding daadwerkelijk ontvangt!


Over het claimproces (ik ben al klant bij Vlucht-Vertraagd.be)

Als je jouw wachtwoord bent vergeten, klik je onder ‘Mijn Claim’ op de link ‘Wachtwoord vergeten?’. Als je het e-mailadres invult sturen we je een nieuw wachtwoord. Lukt dit niet, neem dan per e-mail contact op met ons claimteam. Zij kunnen het wachtwoord dan ook handmatig opnieuw instellen. Let wel op: het claimteam kan uw huidige wachtwoord nooit inzien.


Je kunt alleen inloggen met het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld. Als je de melding krijgt dat het e-mailadres niet herkend wordt voer je mogelijk het verkeerde e-mailadres in. Controleer in dit geval of je misschien een extra spatie achter het e-mailadres hebt geplaatst. Krijg je van het systeem de melding dat de combinatie van e-mailadres en wachtwoord niet herkend wordt, dan is het wachtwoord incorrect.

Wil je jouw geregistreerde e-mailadres wijzigen, neem dan contact op met het claimteam.


Je kunt documenten ook altijd als bijlage per e-mail naar ons versturen, naar info@vlucht-vertraagd.be. Als je ervoor zorgt dat je dit vanaf het e-mailadres stuurt waarmee je jouw account ook hebt geregistreerd, worden deze documenten automatisch aan jouw account gekoppeld.


Dat kan. Laat dit ons dan wel van tevoren weten, zodat we hier rekening mee kunnen houden. Na ontvangst zullen de documenten ingescand worden en aan jouw dossier worden toegevoegd. Ons postadres is:

Vlucht-Vertraagd.nl/Yource B.V.

Postbus 3650

1001 AL Amsterdam

Nederland


Wij behandelen onze claims schriftelijk, en zullen jouw vragen dan ook schriftelijk beantwoorden, via jouw account of per e-mail. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat het dossier voor jouw claim consequent wordt opgebouwd, wat op een later moment om juridische redenen belangrijk kan zijn. Zo is alle informatie naderhand gemakkelijk terug te vinden door de behandelaars van jouw claim. Vragen die via het account of per e-mail worden gesteld worden binnen 5 werkdagen beantwoord en doorgaans al veel sneller.


Voor het corresponderen met of via derde partijen vragen luchtvaartmaatschappijen vaak een volmacht. Dit is een formulier waarop de passagiers aangeven dat wij bevoegd en gemandateerd zijn om de claim namens hen te behandelen. We vragen dan alle passagiers een handtekening te plaatsen op dit formulier. In het geval van minderjarige passagiers moet(en) een/beide ouder(s) hun handtekening plaatsen. (Indien de passagier ten tijde van de vlucht jonger dan 18 jaar was maar nu 18 jaar of ouder is mag deze passagier zelf tekenen.) Let op: De volmacht staat los van de opdrachtverstrekking aan ons om actie te ondernemen, dit is puur een formaliteit richting de luchtvaartmaatschappij.


In sommige gevallen zal de luchtvaartmaatschappij direct met de passagier contact opnemen voor een betaling. Overleg voordat je deze gegevens geeft wel altijd eerst met het claimteam, bijvoorbeeld om te controleren of het aanbod wel overeenkomt met het gevraagde bedrag. Met het geven van de bankgegevens ga je in sommige gevallen namelijk ook akkoord met een voorstel. Pas ook op met het verstrekken van bankgegevens aan derden; kwaadwillenden kunnen zich voordoen als een luchtvaartmaatschappij en zo van passagiers gevoelige informatie ontfutselen. Geef in ieder geval nooit de zogenoemde CVC-code af die achterop creditcards vermeld staan.


Dat kan: je kunt altijd via ‘Check mijn vlucht’ een nieuwe claim indienen. Op de pagina waar je wordt gevraagd jouw persoonlijke informatie in te vullen worden de gegevens die reeds bekend zijn dan automatisch ingevuld. Je dient dus een tweede claim in onder jouw bestaande inlogaccount.

Indien je niet meer bent ingelogd wordt je opnieuw om jouw wachtwoord gevraagd waarna de gegevens alsnog voor je worden ingevuld.


We hebben in sommige gevallen een kopie van jouw paspoort of identificatiebewijs nodig. Dit is om twee redenen. Ten eerste moet de luchtvaartmaatschappij kunnen controleren of de combinatie met de boekingsgegevens overeenkomen om zo na te gaan of de persoon daadwerkelijk op de vertraagde vlucht heeft gezeten. Ten tweede zal de luchtvaartmaatschappij mogelijk willen controleren of de juiste persoon ons gemachtigd heeft. Dit kan gecontroleerd worden aan de hand van de ondertekende volmacht, en of de naam hierop overeenkomt met die op het paspoort.

Het afgeven van een kopie van jouw paspoort wordt niet altijd aangeraden. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met jouw documenten, maar je kunt zelf ook een aantal maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je geen risico loopt op identiteitsfraude. Hiervoor verwijzen we je naar deze informatiepagina van de Rijksoverheid.


Bij het indienen van je claim heb je een volmacht ondertekenen om Vlucht-Vertraagd.nl te machtigen om namens jou te handelen. De luchtvaartmaatschappij heeft de claim afgewezen, maar wij zijn nog steeds van mening dat je recht hebt op compensatie. Daarom willen de volgende stap zetten.

De volmacht voor onze juridische partner maakt het mogelijk voor ons om de claim naar de volgende fase te brengen. Met dit formulier kan onze juridische partner namens jou optreden in de rechtbank.


Extra kosten kunnen van toepassing zijn als uw vordering voor de rechter komt. Bezoek onze Prijslijst pagina voor details: https://www.vlucht-vertraagd.nl/prijslijst


Welke documenten er benodigd zijn voor de behandeling van jouw claim is afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en hoe zij de claims verwerken. Wij zorgen ervoor dat we alleen documenten van je vragen die relevant zijn voor de claim. Als we een juridische procedure moeten starten voor de claim, kan het zijn dat we hier aanvullende informatie of documenten voor nodig hebben. Dit is afhankelijk van de rechtbank en plaats van jurisdictie. Daarom raden wij je altijd aan om zoveel mogelijk documenten te bewaren, zolang als jouw claim nog geldig is.


Als je niet meer beschikt over de documenten die wij van je vragen, laat het ons dan per e-mail weten. Het is mogelijk dat de benodigde informatie in andere documenten te vinden is. Ons team is zeer vertrouwd met de werkwijze van de luchtvaartmaatschappijen en kan je goed begeleiden. Mogelijk kunnen zij hier een passende oplossing voor vinden.


Ons juridische team is vertrouwd met deze juridische procedures en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen jouw claim zo snel mogelijk wordt afgehandeld. We zijn echter ook afhankelijk van de responstijd van de luchtvaartmaatschappij en de verloop van juridische procedures bij de rechtbank. Een gerechtelijke procedure kan langer duren dan verwacht, maar zorgt er uiteindelijk voor dat de luchtvaartmaatschappij gedwongen zal worden om de compensatie te betalen.


Je hebt het recht om de claim binnen 14 dagen na ondertekening van de volmacht kosteloos in te trekken. Na deze periode is het niet meer mogelijk om de claim kosteloos te sluiten. Ons team heeft moeite en tijd in de claim gestoken en zal, ongeacht de uitkomst op het moment dat je de claim wenst te sluiten, conform onze Algemene Voorwaarden, onze succesfee in rekening brengen. Neem per e-mail contact met ons op als je de claim wenst te sluiten, zodat we de situatie samen kunnen bekijken. We helpen je graag!


Om de status van uw claim te controleren en updates te krijgen, logt u in op uw klantenaccount en klikt u op "Mijn claim". U vindt er actuele informatie over de voortgang van uw claim. Voor verdere hulp, aarzel niet om contact op te nemen met ons team.


Overige vragen

Wanneer jouw onderneming te maken heeft met vertraagde vluchten, kun je met onze hulp jouw werknemers of klanten een service bieden. Deze vervelende ervaring kan door ons worden behandeld, wat mogelijk leidt tot grote winsten in tijd en geld, voor zowel jouw bedrijf als klanten. Voor meer informatie over samenwerkingsverbanden met Vlucht-Vertraagd.be kun je contact met ons opnemen via info@vlucht-vertraagd.be.


Onze actuele vacatures vind je hier


Als jouw vraag hier niet tussen staat, kun je altijd contact met ons opnemen via jouw persoonlijke inlogaccount (via de functies ‘Support’ of ‘Veelgestelde vragen’). Wij zullen jouw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. Heb je (nog) geen inlogaccount, stel jouw vraag dan via info@vlucht-vertraagd.be.


Over Vlucht-Vertraagd.be

Heb je te maken gehad met een langdurige vertraging, annulering of overboeking? Wij kunnen je snel vertellen of je wettelijk gezien recht hebt op een financiële compensatie, die kan oplopen tot wel €600 per persoon. Geeft jouw vlucht volgens ons recht op een vergoeding, dan helpen wij je graag de bewijslast te verzamelen, deze te toetsen aan de wetgeving en brieven op te stellen voor de luchtvaartmaatschappij en de betreffende inspecties. Als het nodig is staan we je ook juridisch bij, met behulp van het versturen van sommaties, minnelijke incasso's en indien nodig het dagvaarden van de luchtvaartmaatschappij. Zo hebben we al vele rechtszaken met succes afgerond tegen luchtvaartmaatschappijen.

Geld terugkrijgen is niet altijd gemakkelijk, maar wij hebben de kennis en expertise die nodig is om jouw claim tot een succesvol einde te brengen.


Vlucht-Vertraagd.be onderscheidt zich vooral door haar internationale aanpak. Hierdoor kunnen passagiers in 6 verschillende talen een claim indienen. Daarnaast bieden wij een persoonlijk inlogaccount met een tijdlijn waar de voortgang van de claim gevolgd kan worden. Wij zijn met onze juridische kennis, ervaring en doorzettingsvermogen de juiste partner bij het indienen van jouw claim.


Yource is de naam van ons moederbedrijf, en daarmee onze officiële bedrijfsnaam. De correspondentie met luchtvaartmaatschappijen gaat daarom ook vanuit deze naam. Onder Yource vallen naast www.your-ce.com ook websites als www.vlucht-vertraagd.nl en www.flight-delayed.co.uk. Het maakt daarom in principe niet uit op welke van deze websites je jouw claim indient, aangezien het dezelfde service betreft.


Geen resultaten