Over jouw rechten

U heeft in principe recht op compensatie als:

- u door een vertraging, annulering of overboeking/instapweigering van een vlucht meer dan 3 uur later gearriveerd bent op uw eindbestemming;
- en u bent vertrokken vanaf een EU-luchthaven, of vanaf een luchthaven buiten de EU naar een EU-luchthaven én vloog met een maatschappij die in de EU gevestigd is.

Verder moet elke vertraging of annulering apart beoordeeld worden om vast te stellen of de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk gesteld kan worden, of dat er misschien sprake was van overmacht.


Er zijn in de wetgeving een aantal ‘buitengewone omstandigheden’ omschreven. Als de vertraging of annulering hierdoor is ontstaan, geldt dit soms als overmacht. In deze gevallen kan het zo zijn dat de luchtvaartmaatschappij geen compensatie hoeft uit te betalen. Een vulkaanuitbarsting is hier een voorbeeld van. Ook een bommelding op de luchthaven of politieke onrust is doorgaans overmacht. Onze claimcalculator houdt hier tot op zekere hoogte rekening mee, maar we doen altijd nog een handmatige beoordeling. Luchtvaartmaatschappijen zullen zich in de regel altijd op 'buitengewone omstandigheden' beroepen; dit betekent echter niet dat dit terecht is. Daarom toetsen wij dit streng.


De hoogte van uw compensatie is afhankelijk van de afstand van uw vlucht en de lengte van uw vertraging. Dit komt uit op:
• een vergoeding van € 250,- als de afstand minder dan 1500 km is
• een vergoeding van € 400,- bij een afstand tussen 1500 en 3500 km
• een vergoeding van € 600,- bij een afstand meer dan 3500 km naar of vanaf een luchthaven buiten de EU (€ 300,- vergoeding bij een vertraging tussen 3 en 4 uur)

Bij annuleringen geldt een andere categorisering. In principe is er recht op een vergoeding als door een annulering de passagier meer dan 2 uur later dan gepland op zijn eindbestemming arriveert.


Ja: Het compensatiebedrag dat de luchtvaartmaatschappij moet betalen geldt altijd per passagier. Dit bedrag is onafhankelijk van hoeveel u voor uw ticket hebt betaald, omdat u wordt vergoed voor de tijd die u bent kwijtgeraakt. Iedereen die met een betaald ticket meereisde op uw vlucht heeft in principe dus recht op deze compensatie.


Dat is vaak lastig om vast te stellen voor passagiers. De aankomstvertraging is leidend; als deze 3 uur of meer was kan er in principe recht zijn op een vergoeding. Indien u niet zeker weet of uw vlucht 3 uur of meer vertraging had kunt u de claim bij ons indienen. Wij zullen dan aan de hand van vluchtgegevens bepalen of u in aanmerking komt voor een vergoeding.


Als je minder dan 3 uur vertraagd was heb je volgens de wetgeving helaas geen recht op compensatie. Wel heb je mogelijk recht op maaltijden, communicatiefaciliteiten en eventueel een hotelovernachting, afhankelijk van de wachttijd. Deze moet meer dan 2 uur zijn.

In het geval dat je als gevolg van een annulering meer dan 2 uur later bent aangekomen op jouw eindbestemming valt de vlucht echter wel binnen de wetgeving.


U heeft in principe gewoon recht op compensatie, mits de totale aankomstvertraging meer dan 3 uur was. Wel adviseren we passagiers altijd een vluchtschema te kiezen waarbij voldoende tijd is om over te stappen. Daarnaast kan het krijgen van de compensatie mogelijk worden bemoeilijkt als de vervolgvlucht is uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij of de aansluitende vlucht geheel buiten Europa plaatsvond.


Bij annuleringen is de luchtvaartmaatschappij verplicht u een nieuwe vlucht aan te bieden, of het originele ticket terug te betalen. Daarnaast heeft de passagier recht op compensatie, maar dat is wel afhankelijk van of de annulering het gevolg was van buitengewone omstandigheden. Als de luchtvaartmaatschappij u een nieuwe vlucht heeft aangeboden wil dit in het geval van een annulering dus niet zeggen dat u geen recht meer heeft op compensatie.


Ja: je hebt dan in principe nog steeds recht op compensatie. De partij die de vlucht uitvoert is verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, dus ook als je de vlucht niet direct bij deze luchtvaartmaatschappij hebt aangeschaft.

Indien jouw reisorganisatie zelf heeft besloten je op een andere vlucht te zetten, maar de vlucht wel op tijd is uitgevoerd, heb je echter geen recht op compensatie. In dat geval kan de luchtvaartmaatschappij namelijk niet aansprakelijk gesteld worden.


Bij lange vertragingen is de luchtvaartmaatschappij verplicht haar passagiers verzorging te bieden in de vorm van eten en drinken, indien nodig hotelverblijf en vervoer naar het hotel en communicatiemiddelen. Dit staat helemaal los van het recht op compensatie, die vastgesteld is op basis van de tijd die passagiers bij een vertraging verliezen. Als u vouchers heeft gekregen voor eten en drinken, wil dat dus niet zeggen dat u geen recht meer heeft op een schadevergoeding. Maar als de luchtvaartmaatschappij u vouchers of korting aanbiedt die u kunt gebruiken voor een geheel nieuwe reis in de toekomst, doet u in de meeste gevallen wel afstand van uw recht op compensatie op het moment dat u deze accepteert.


Luchtvaartmaatschappijen betalen soms de uitgaven terug voor directe kosten gemaakt tijdens de vertraging, bijvoorbeeld voor eten en drinken op het vliegveld of voor een hotelverblijf. Meestal is het dan wel noodzakelijk hier bonnetjes van te hebben. We kunnen deze kosten in onze correspondentie met de luchtvaartmaatschappij opnemen. Als een deel van de vakantie is gemist door de vertraging, hoeft de luchtvaartmaatschappij hier niet een aparte vergoeding te betalen. Hiervoor moet de eventuele reisverzekeraar worden aangesproken.


Vertraagde of verloren bagage is geen onderdeel van de compensatiewetgeving. Als je hiermee te maken hebt gehad, kun je hier apart contact over opnemen met de luchtvaartmaatschappij of jouw reisverzekeraar.


Als je vlucht is geannuleerd en deze onder de Europese regelgeving valt, dan zijn er meerdere mogelijkheden:

- Een volledige terugbetaling van de tickets
- Een voucher ter waarde van de tickets
- Kosteloos een alternatieve vlucht

COVID-19 wordt als een buitengewone omstandigheid beschouwd. Om deze reden is het niet mogelijk om aanspraak te maken op compensatie.


Over het indienen van een claim (ik ben nog geen klant van Vlucht-vertraagd.be)

U kunt een claim indienen door op onze homepagina Vlucht-vertraagd.be uw vluchtgegevens in te vullen en op ‘Check uw vlucht’ te klikken. U beantwoordt een paar simpele vragen en binnen een paar seconden weet u of uw vlucht in principe recht geeft op compensatie. U bent op dit moment nog tot niets verplicht: hierna kunt u als u door wilt gaan een account aanmaken en vervolgens uw claim indienen.

Besluit u inderdaad verder te gaan, dan vult u uw persoonlijke informatie in en voert u de details in van de passagierslijst en uw vluchtschema. Deze gegevens kunt u later zo nodig nog aanpassen. U selecteert zelf een wachtwoord en het e-mailadres waarmee u uw account wilt aanmelden. U heeft de claim pas ingediend als u op 'Rond bestelling af' heeft geklikt en akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden. Vanaf dit moment gaat ons claimteam voor u aan de slag met de tweede juridische check van uw claim. Desgewenst kunt u meteen de relevante documenten uploaden; u kunt dit ook op een later moment doen met behulp van uw online dossier.


Nadat u uw vlucht heeft gecheckt in onze claimcalculator kunt u, indien u wenst verder te gaan, eerst de stappen volgen om een persoonlijk inlogaccount te maken. Met dit account kunt u de claim vervolgens indienen. In uw persoonlijke inlogaccount kunt u gemakkelijk uw dossier en vluchtgegevens beheren, het verloop van uw claim volgen op de 'Tijdlijn', en zo nodig direct hulp krijgen van het claimteam. Wij nemen claims aan op basis van het principe van 'No cure, no pay'. Dit houdt in dat u niets betaalt indien het niet lukt een vergoeding te claimen.

Let op: vanaf 1 maart 2015 kunnen claims uitsluitend ingediend worden op basis van 'No cure, no pay'. In het verleden zijn ook claims van het type 'Pro' of 'Premium' aangenomen; voor dit type account gelden aparte regels. Zie hiervoor de Algemene Voorwaarden die zijn overeengekomen bij het indienen van de claim.


Als u een claim indient kunt u meerdere passagiers toevoegen aan de passagierslijst. Deze passagiers moeten dan wel allemaal op dezelfde boeking staan; was dit niet het geval dan zult u aparte claims moeten indienen. De correspondentie met de luchtvaartmaatschappij zal dan namelijk ook apart moeten verlopen.


Kinderen onder 2 jaar hebben geen recht op compensatie, omdat zij meestal onder een gereduceerd tarief reizen, of tijdens de vlucht op schoot bij de ouders zitten. Als uw kinderen ten tijde van de vlucht jonger dan 2 jaar waren (op de dag van de vlucht moet het kind dan minstens 2 jaar oud zijn geweest) kunnen zij dan ook niet op de passagierslijst meegenomen worden.


Het is het beste om alle reisdocumenten (zoals tickets, boekingsbevestigingen, boarding passes en e-mails van de luchtvaartmaatschappij) te bewaren, omdat daar altijd naar gevraagd kan worden. Als deze niet meer beschikbaar zijn kunnen we soms ook een claim indienen met behulp van een bewijs van betaling van de originele reis of tickets. Vaak kunnen kopies van deze documenten ook opgevraagd worden bij de reisorganisatie of bij de luchtvaartmaatschappij zelf.


Onder de Europese wetgeving kunnen claims in principe tot 2 jaar na de vluchtdatum ingediend worden. In bepaalde landen zoals België, Duitsland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk kan deze termijn korter of langer zijn. De wettelijke vervaltermijn wordt echter door verschillende criteria bepaald, waaronder de vluchtroute en de plaats of plaatsen waar de luchtvaartmaatschappij gevestigd is. De vluchtcalculator op onze homepage houdt rekening met deze verschillende criteria.


Op het moment dat u bij ons een claim indient ontvangt u binnen 3 werkdagen bericht van ons of uw claim door de extra validatie van het team is gekomen. (Let op: Indien u ervoor heeft gekozen om gebruik te maken van de wettelijke 14 dagen bedenktijd zullen wij wachten met de validatie tot deze periode van 14 dagen voorbij is.) Hierna kan het proces starten. We zullen u via uw inlogaccount en uw tijdlijn op de hoogte houden van alle stappen die we ondernemen. De lengte van het proces kan variëren afhankelijk van het aantal stappen dat we moeten ondernemen.


In bepaalde gevallen is het nodig een minnelijk traject of een rechtszaak te starten. Ook de kosten hiervoor nemen wij voor onze rekening, wat betekent dat u in het geval dat dit niet positief uitpakt geen hoge juridische kosten hoeft te betalen. Lukt het wel een vergoeding te claimen, dan zijn ook deze stappen inbegrepen in de 25% voor het No cure, no pay Account.

Let op: In het geval dat u uw claim in het verleden (vóór 1 maart 2015) heeft ingediend op basis van het 'Pro-' of 'Premium-Account' zullen we voor het starten van een minnelijk en gerechtelijk traject (mogelijk inclusief de sommatie) een aparte overeenkomst afsluiten.


De duur van het proces varieert per claim. Wij doen onze uiterste best om het proces binnen een paar maanden af te ronden. In sommige gevallen kan dit oplopen naar een half jaar tot meer dan een jaar, gezien het feit dat we afhankelijk zijn van de responstijd van landelijke inspecties en eventuele juridische vervolgstappen die genomen moeten worden.


Dit is afhankelijk van de situatie. In de meeste gevallen zal de compensatie op onze bankrekening gestort worden door de luchtvaartmaatschappij. Wij zullen u dan om uw bankgegevens vragen om het bedrag op uw rekening te storten, na aftrek van de vooraf afgesproken kosten. Als de compensatie op de rekening van de klant gestort wordt zullen wij een factuur sturen voor het honorarium van 25%.


Dat kan, maar daar moeten wel aparte claims voor ingediend worden. De omstandigheden van deze vluchten zullen namelijk verschillen, en daarom moeten deze apart beoordeeld worden. Meerdere vluchten kunnen alleen op eenzelfde claim ingediend worden indien het direct aansluitende vluchten betreft (bijvoorbeeld: u heeft door een vertraging van uw eerste vlucht uw tweede vlucht gemist). Betreffen het vluchten op geheel andere routes op andere data dan dient u dus twee claims in. Met uw inloggegevens kunt u meerdere claims indienen die u vervolgens gemakkelijk kunt beheren.


Ja, het is nog steeds mogelijk om de claim bij ons in te dienen. Het eerste verzoek wordt namelijk bijna altijd afgewezen onder ‘buitengewone omstandigheden’. Nadat u de claim heeft ingediend zullen we de verschillende mogelijkheden bekijken. In sommige gevallen kunnen we de eerste stap(pen) overslaan. In uw persoonlijke inlogaccount kunt u zien welke stappen we nemen aan de hand van de reactie van de luchtvaartmaatschappij.


Wij nemen claims aan op basis van ‘No cure, no pay’. Dit houdt in dat u niets betaalt indien het niet lukt een vergoeding te claimen, ook als we juridische stappen moeten nemen tegen de luchtvaartmaatschappij. Bij succes rekenen wij 25% van het totaalbedrag.

Let op: heeft u uw claim in het verleden (vóór 1 maart 2015) afgesloten op basis van het 'Pro-' of 'Premium-Account'? Hiervoor gelden aparte voorwaarden. U heeft dan vooraf een vast bedrag betaald voor uw claim; dit bedrag kunnen we niet terugstorten als het niet lukt de compensatie te claimen. Bij deze accounts zijn soms ook niet alle stappen inbegrepen in de prijs. Zie voor meer informatie de Algemene Voorwaarden die zijn overeengekomen bij het indienen van de claim.


Nee; dat maakt niet uit. Als u uw claim via Vlucht-vertraagd.be indient, zal uw tijdlijn in het Nederlands zijn. Als u liever in een andere taal met ons contact hebt, kunt u kiezen uit de lijst hieronder. Ons team van meertalige medewerkers staat klaar om u te helpen. De taal waarin u uw account aanmaakt heeft verder geen invloed op de correspondentie met de luchtvaartmaatschappijen en inspecties: die vindt altijd plaats in het Engels of in de taal van het betreffende land.

Nederland: www.vlucht-vertraagd.nl of www.greenclaim.com/nl
Groot-Brittannië: www.flight-delayed.co.uk
België (Nederlandstalig): www.vlucht-vertraagd.be
België (Franstalig): www.vol-retarde.be
Frankrijk: www.vol-retarde.fr
Spanje: www.vuelo-con-retraso.es
Italië: www.volo-in-ritardo.it
Duitsland: www.flug-verspaetet.de


Er zijn veel factoren van invloed op het recht op compensatie. Vliegt u van een bestemming buiten Europa naar een Europese bestemming met een niet-Europese luchtvaartmaatschappij, dan heeft u helaas geen recht op compensatie. Alle vluchten die geheel buiten de EU plaatsvinden vallen ook buiten deze Europese wetgeving.

Het kan ook zo zijn dat u wel aan de bovenstaande eisen voldoet, maar alsnog geen recht op compensatie heeft. Dit is het geval als u met meer dan 3 uur vertraging bent vertrokken, maar vervolgens minder dan 3 uur later dan gepland op uw bestemming arriveert, bijvoorbeeld omdat de piloot extra vaart heeft bijgezet. Omdat de aankomstvertraging leidend is, zou u in dit geval ook buiten de wetgeving vallen.


In overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek (Art. 6:230o BW) heeft u de mogelijkheid om 14 dagen bedenktijd te nemen vanaf het moment dat u uw claim heeft ingediend. Besluit u binnen deze 14 dagen dat u uw claim niet wilt voortzetten, dan kunt u deze kosteloos annuleren. Indien u ervoor kiest om uw claim vóór het einde van deze 14 dagen definitief voort te zetten, dan gaan wij meteen voor u aan de slag. Blijkt uw claim in de basis rechtsgeldig en besluit u later dat u uw claim alsnog wilt intrekken, dan zullen wij annuleringskosten rekenen, in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden. Indien u hier vragen over heeft kunt u altijd contact opnemen met ons team, via info@vlucht-vertraagd.be.


Over het claimproces (ik ben al klant bij Vlucht-vertraagd.be)

Als je jouw wachtwoord bent vergeten, klik je onder ‘Mijn Claim’ op de link ‘Wachtwoord vergeten?’. Als je het e-mailadres invult sturen we je een nieuw wachtwoord. Lukt dit niet, neem dan per e-mail contact op met ons claimteam. Zij kunnen het wachtwoord dan ook handmatig opnieuw instellen. Let wel op: het claimteam kan uw huidige wachtwoord nooit inzien.


Je kunt alleen inloggen met het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld. Als je de melding krijgt dat het e-mailadres niet herkend wordt voer je mogelijk het verkeerde e-mailadres in. Controleer in dit geval of je misschien een extra spatie achter het e-mailadres hebt geplaatst. Krijg je van het systeem de melding dat de combinatie van e-mailadres en wachtwoord niet herkend wordt, dan is het wachtwoord incorrect.

Wil je jouw geregistreerde e-mailadres wijzigen, neem dan contact op met het claimteam.


Je kunt documenten ook altijd als bijlage per e-mail naar ons versturen, naar info@vlucht-vertraagd.be. Als je ervoor zorgt dat je dit vanaf het e-mailadres stuurt waarmee je jouw account ook hebt geregistreerd, worden deze documenten automatisch aan jouw account gekoppeld.


Dat kan. Laat dit ons dan wel van tevoren weten, zodat we hier rekening mee kunnen houden. Na ontvangst zullen de documenten ingescand worden en aan uw dossier worden toegevoegd. Ons postadres is:

Vlucht-Vertraagd.nl/Green Claim B.V.
Postbus 3650
1001 AL Amsterdam
Nederland


Wij behandelen onze claims schriftelijk, en zullen jouw vragen dan ook schriftelijk beantwoorden, via jouw account of per e-mail. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat het dossier voor jouw claim consequent wordt opgebouwd, wat op een later moment om juridische redenen belangrijk kan zijn. Zo is alle informatie naderhand gemakkelijk terug te vinden door de behandelaars van jouw claim. Vragen die via het account of per e-mail worden gesteld worden binnen 5 werkdagen beantwoord en doorgaans al veel sneller.


Voor het corresponderen met of via derde partijen vragen luchtvaartmaatschappijen vaak een volmacht. Dit is een formulier waarop de passagiers aangeven dat wij bevoegd en gemandateerd zijn om de claim namens hen te behandelen. We vragen dan alle passagiers een handtekening te plaatsen op dit formulier. In het geval van minderjarige passagiers moet(en) een/beide ouder(s) hun handtekening plaatsen. (Indien de passagier ten tijde van de vlucht jonger dan 18 jaar was maar nu 18 jaar of ouder is mag deze passagier zelf tekenen.) Let op: De volmacht staat los van de opdrachtverstrekking aan ons om actie te ondernemen, dit is puur een formaliteit richting de luchtvaartmaatschappij.


In sommige gevallen zal de luchtvaartmaatschappij direct met de passagier contact opnemen voor een betaling. Overleg voordat je deze gegevens geeft wel altijd eerst met het claimteam, bijvoorbeeld om te controleren of het aanbod wel overeenkomt met het gevraagde bedrag. Met het geven van de bankgegevens ga je in sommige gevallen namelijk ook akkoord met een voorstel. Pas ook op met het verstrekken van bankgegevens aan derden; kwaadwillenden kunnen zich voordoen als een luchtvaartmaatschappij en zo van passagiers gevoelige informatie ontfutselen. Geef in ieder geval nooit de zogenoemde CVC-code af die achterop creditcards vermeld staan.


Dat kan: je kunt altijd via ‘Check mijn vlucht’ een nieuwe claim indienen. Op de pagina waar je wordt gevraagd jouw persoonlijke informatie in te vullen worden de gegevens die reeds bekend zijn dan automatisch ingevuld. Je dient dus een tweede claim in onder jouw bestaande inlogaccount.

Indien je niet meer bent ingelogd wordt je opnieuw om jouw wachtwoord gevraagd waarna de gegevens alsnog voor je worden ingevuld.


We hebben in sommige gevallen een kopie van uw paspoort of identificatiebewijs nodig. Dit is om twee redenen. Ten eerste moet de luchtvaartmaatschappij kunnen controleren of de combinatie met de boekingsgegevens overeenkomen om zo na te gaan of de persoon daadwerkelijk op de vertraagde vlucht heeft gezeten. Ten tweede zal de luchtvaartmaatschappij mogelijk willen controleren of de juiste persoon ons gemachtigd heeft. Dit kan gecontroleerd worden aan de hand van de ondertekende volmacht, en of de naam hierop overeenkomt met die op het paspoort.

Het afgeven van een kopie van uw paspoort wordt niet altijd aangeraden. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw documenten, maar u kunt zelf ook een aantal maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat u geen risico loopt op identiteitsfraude. Hiervoor verwijzen we u naar deze informatiepagina van de Rijksoverheid.


Overige vragen

Wanneer uw onderneming te maken heeft met vertraagde vluchten, kunt u met onze hulp uw werknemers of klanten een service bieden. Deze vervelende ervaring kan door ons worden behandeld, wat mogelijk leidt tot grote winsten in tijd en geld, voor zowel uw bedrijf als klanten. Voor meer informatie over samenwerkingsverbanden met Vlucht-vertraagd.be kun je contact met ons opnemen via info@vlucht-vertraagd.be.


Actuele vacatures vindt u op onze contactpagina https://www.vlucht-vertraagd.be/contact. Als u interesse heeft in een vacature kunt u ons ook altijd per e-mail benaderen via info@vlucht-vertraagd.be.


Als uw vraag hier niet tussen staat, kunt u altijd contact met ons opnemen via uw persoonlijke inlogaccount (via de functies ‘Support’ of ‘Veelgestelde vragen’). Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. Heeft u (nog) geen inlogaccount, stel uw vraag dan via info@vlucht-vertraagd.be.


Over Vlucht-vertraagd.be

Heeft u te maken gehad met een langdurige vertraging, annulering of overboeking? Wij kunnen u snel vertellen of u wettelijk gezien recht hebt op een financiële compensatie, die kan oplopen tot wel € 600,- per persoon. Geeft uw vlucht volgens ons recht op een vergoeding, dan helpen wij u graag de bewijslast te verzamelen, deze te toetsen aan de wetgeving en brieven op te stellen voor de luchtvaartmaatschappij en de betreffende inspecties. Als het nodig is staan we u ook juridisch bij, met behulp van het versturen van sommaties, minnelijke incasso's en indien nodig het dagvaarden van de luchtvaartmaatschappij. Zo hebben we al vele rechtszaken met succes afgerond tegen luchtvaartmaatschappijen.

Geld terugkrijgen is niet altijd gemakkelijk, maar wij hebben de kennis en expertise die nodig is om uw claim tot een succesvol einde te brengen.


Vlucht-vertraagd.be onderscheidt zich vooral door haar internationale aanpak. Hierdoor kunnen passagiers in 6 verschillende talen een claim indienen. Daarnaast bieden wij een persoonlijk inlogaccount met een tijdlijn waar de voortgang van de claim gevolgd kan worden. Wij zijn met onze juridische kennis, ervaring en doorzettingsvermogen de juiste partner bij het indienen van uw claim.


Yource is de naam van ons moederbedrijf, en daarmee onze officiële bedrijfsnaam. De correspondentie met luchtvaartmaatschappijen gaat daarom ook vanuit deze naam. Onder Yource vallen naast www.yource.com ook websites als www.vlucht-vertraagd.nl en www.flight-delayed.co.uk. Het maakt daarom in principe niet uit op welke van deze websites u uw claim indient, aangezien het dezelfde service betreft.


Geen resultaten