Onrechtmatige voorwaarden van airlines staan passagiersrechten in de weg

woensdag 9 december 2020

De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor de  hoge bedragen die luchtvaartmaatschappijen aan passagiers verschuldigd zijn wegens het immens grote aantal geannuleerde vluchten. Alle overige juridische kwesties rondom deze maatschappijen worden hierdoor overschaduwd; al maakt het ze niet minder relevant. In de afgelopen jaren is het aantal vluchten, passagiers en het aantal vluchtvertragingen gestaag toegenomen. Ondanks deze toename is slechts 14% van alle passagiers op de hoogte van hun recht op compensatie bij een vertraging van meer dan 3 uur en veroorzaakt door de airline.

"In de loop der jaren hebben luchtvaartmaatschappijen complexe strategieën en trucs ontwikkeld om onder deze vergoedingsplicht uit te komen. Zij beweren simpelweg dat er sprake was van buitengewone omstandigheden, zoals bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden. Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een buitengewone omstandigheid, dan hoeft de luchtvaartmaatschappij de compensatie niet uit te keren. Ook worden e-mails van passagiers vaak maandenlang niet beantwoord, in de hoop dat de passagier uiteindelijk zal opgeven en het contact verder stil valt. Een van de meest voorkomende trucs is dat er middels het "derdenbeding" wordt voorkomen dat passagiers hun rechten kunnen afdwingen met behulp van derde partijen, zoals juristen of claimorganisaties. Dit houdt in dat de airline de claim alléén zal behandelen als deze rechtstreeks van de klant komt. Juridisch gezien roept dit veel vragen op", aldus Tom van Bokhoven, CEO van Vlucht-Vertraagd.nl.

Claims via derden worden niet in behandeling genomen

In de algemene voorwaarden van meerdere luchtvaartmaatschappijen binnen en buiten de Europese Unie, zoals Emirates en British Airways, staat vermeld dat passagiers hun claim ten allen tijde rechtstreeks bij de airline moeten indienen en rekening moeten houden met een wachttijd van 28 á 30 dagen. Pas als deze wachttijd is verstreken zijn zij vrij om een juridisch deskundige of een derde partij in te schakelen. Wanneer een derde partij een claim indient bij een luchtvaartmaatschappij, zonder dat dit al is gedaan door de passagier, zal de claim niet in behandeling worden genomen. Hiermee worden passagiers gedwongen om op individuele basis en zonder de juiste juridische bijstand te handelen. Ook verbieden ze gemachtigde vertegenwoordigers om namens de betrokken passagiers te handelen," legt van Bokhoven uit. Volgens passagiersrechten organisatie Vlucht-Vertraagd.nl maken onder andere easyJet, Vueling en Ryanair zich schuldig aan deze tactiek om te rechten van hun passagiers te beperken.

Onrechtmatige voorwaarden van airlines staan passagiersrechten in de weg

Klant mag wettelijk gezien wél met derden in zee gaan

Opmerkelijk is dat deze clausule nog steeds in de voorwaarden van Ryanair is opgenomen, gezien de maatschappij in het verleden hier al voor op de vingers is getikt. "In de algemene voorwaarden van Ryanair staat vermeld dat claims van derden enkel in behandeling worden genomen als de passagier hier zelf eerder al een claim voor heeft ingediend. Tijdens eerdere rechtszaken is de maatschappij gewezen op het feit dat dit niet mag, aangezien de rechten van passagiers hierdoor alleen maar verder worden beperkt," aldus van Bokhoven. In meerdere uitspraken van Nederlandse en Duitse rechtbanken het afgelopen jaar stonden zij unaniem aan de kant van de passagiers. Er werd gesteld dat het niet aan de luchtvaartmaatschappij is om te bepalen of de consument recht heeft om zich juridisch te laten verantwoorden. In feite heeft de klant het recht om beroep te doen op een derde partij en zich zo bij te laten staan bij het claimen van compensatie of een terugbetaling. Dit recht kan op geen enkele wijze worden uitgesloten of genegeerd. Luchtvaartmaatschappijen mogen daarom niet bepalen dat een door een derde partij ingediende claim niet in behandeling wordt genomen als deze niet eerst al door de passagier is ingediend.

Voorwaarden vooralsnog ongewijzigd

Zelfs na tal van rechterlijke uitspraken met betrekking tot deze kwestie blijven de algemene voorwaarden van vele luchtvaartmaatschappijen ongewijzigd. Volgens Vlucht-Vertraagd.nl maken ten minst vijf Europese luchtvaartmaatschappijen en meerdere internationale airlines zich nog steeds schuldig aan dit beleid. "We hebben contact opgenomen met consumentenorganisaties evenals een aantal luchtvaartmaatschappijen om deze kwestie ter sprake te brengen en hen op deze feiten te wijzen. Helaas hebben de meesten zich daar alsnog niet aan gehouden", zegt van Bokhoven.

De enige luchtvaartmaatschappij die gehoor heeft gegeven aan het verzoek van Vlucht-Vertraagd.nl en haar algemene voorwaarden heeft aangepast is Wizz Air. Toch is Van Bokhoven nog niet tevreden met deze aanpassing. “De clausule is enkel onduidelijker geworden, er wordt nog steeds niet volledig toegegeven aan de rechten van passagiers”. De overige luchtvaartmaatschappijen hebben hun voorwaarden helemaal niet aangepast. Passagiersrechten organisatie Vlucht-Vertraagd.nl heeft nu meerdere luchtvaartmaatschappijen, waaronder British Airways, aangeschreven met het dringende verzoek om hun algemene voorwaarden aan te passen en hiermee de rechten van passagiers te erkennen. De Britse vliegmaatschappij heeft tot op heden nog niet voldaan aan de eisen van de passagiersrechten organisatie en riskeert hoge boetes als de bevoegde autoriteiten en belangengroepen besluiten om hier verder op te handhaven.

Over Vlucht-Vertraagd.nl

Sinds 2010 zetten wij ons als een van de eerste diensten in onze soort in voor de rechten van gedupeerde vliegpassagiers in heel Europa. Via onze website Vlucht-Vertraagd.nl, beschikbaar in negen verschillende talen, helpen wij gedupeerde passagiers bij het claimen van de vergoeding waar zij wettelijk recht op hebben in het geval van een vertraagde, geannuleerde of overboekte vlucht. Vanuit ons hoofdkantoor in Amsterdam hebben wij al honderdduizenden passagiers geholpen bij het claimen van compensatie of een terugbetaling van ticketkosten.

➜ Check mijn vlucht


Wat onze klanten over ons zeggen: