Europees Hof: "Europese compensatierechten ook van toepassing bij tussenlandingen buiten EU"

donderdag 31 mei 2018

Persbericht, Amsterdam, 31-05: De Europese Unie heeft gesteld dat ook aansluitende vluchten buiten de EU op één boeking in aanmerking komen voor compensatie bij lange vertragingen of annuleringen. Dit bevestigen rechters van het Hof van Justitie van de Europese Unie vandaag in Luxemburg.

"Airlines kunnen dus zich dus niet langer beroepen op het feit dat dergelijke vluchten (vluchten met een overstap buiten de EU) niet vallen onder de Europese verordening 261/2004 voor passagiersrechten. Een doorbraak voor passagiersrechten op Europees niveau!", aldus consumenten-website Vlucht-Vertraagd.be.

Wat betekent dit voor de huidige situatie?

In de huidige situatie geeft de Europese verordening 261/2004 passagiers recht op compensatie bij een vertraagde vlucht wanneer de vlucht minimaal drie uur later op de eindbestemming aankomt. Daarbij mag er geen sprake zijn van overmacht (zoals activiteiten die buiten de macht van de airline vallen). Deze situatie blijft gelijk. Het verschil zit hem nu in de boeking. Bij directe boekingen vanuit de EU naar buiten de Europese Unie kunnen passagiers nu dus ook compensatie claimen wanneer zij vertraging oplopen door een gemiste aansluiting buiten de EU. 

"Het feit dat bij de tussenlanding van vliegtuig wordt veranderd, neemt niet weg dat twee of meerdere vluchten die in het kader van één enkele boeking zijn aangekocht, als één enkele vlucht met rechtstreekse aansluitingen moeten worden beschouwd", stelt EU Court of Justice in een persbericht.

Vlucht-vertraagd.nl: "Wij helpen Nederlandse passagiers al langer op deze manier"

Duitse rechters in Berlijn hebben de zaak voorgelegd aan aan het Europese Hof waarna deze in behandeling is genomen. Het ging in deze zaak om Duitse passagiers die met de airline Royal Air Maroc vlogen (tevens een niet-Europese airline) en daar een claim indienden toen zij vertraging opliepen tijdens een geplande tussenstop in Marokko. De claim werd door Royal Air Maroc geweigerd omdat het voorval buiten de EU plaats vond. 

In Nederland zou de passagier al eerder in het gelijk gesteld zijn, aldus Vlucht-vertraagd.nl. Hoewel het Europese Hof zit hier nooit officieel over heeft uitgelaten, stellen Nederlandse rechters al een behoorlijke tijd reizigers in een dergelijke situatie in het gelijk.  

“Opnieuw bevestiging voor passagiersrechten!” zegt Enid Heenk, Head of Legal bij het claimbureau Vlucht-vertraagd.nl. "Met deze uitspraak kunnen we reizigers ook in andere Europese markten nóg beter van juridische ondersteuning voorzien indien nodig." De Nederlandse website bemiddeld al bijna acht jaar tussen airlines en passagiers om compensatie te verkrijgen voor vertraagde of geannuleerde vluchten in negen Europese landen. 

"Opnieuw een bevestiging voor passagiersrechten in Europa" - Enid Heenk, Head of Legal, Vlucht-vertraagd.nl

Passagiersrechten steeds beter beschermd in Europa

Ook Duitse specialisten (Duitse rechters vochten de zaak aan) reageren positief op de uitspraak van het Europees Hof. Robert Sanders, Travel Claims Specialist bij Flug-Verspaetet.de is verheugd dat de rechter in deze zaak opnieuw de kant van de passagiers kiest. “Vorige maand was er ook al een zaak omtrent passagiersrechten. In deze zaak stelde de (tevens Duitse) rechter dat passagiers bij een plotselinge staking van het personeel (een zogenoemde wilde staking) ook recht heeft op compensatie. Passagiersrechten worden steeds beter beschermd in Europa.”