Geen compensatie voor vertraagde vluchten bij een vogelaanvaring

donderdag 4 mei 2017

Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag geoordeeld dat passagiers in het geval van een vertraging of annulering van hun vlucht als gevolg van een vogelaanvaring niet in aanmerking komen voor een vergoeding. Hoewel de luchtvaartmaatschappij zelf maatregelen kan treffen om de risico’s op vogelaanvaringen te verkleinen, kan zij niet aansprakelijk gehouden worden voor andere entiteiten die maatregelen kunnen nemen (zoals luchthavenexploitanten en luchtverkeersleiders).

“Vanwege eerdere uitspraken van nationale rechters en het advies van Advocaat-Generaal Bot is deze uitspraak enigszins verbazingwekkend. Op basis van de lijn die eerder is ingezet zou ook goed betoogd kunnen worden dat een vogelaanvaring wel inherent is aan de activiteit van de luchtvaartmaatschappij, daar zij regelmatig te maken krijgen met vogelaanvaringen en zij ook deels zelf invloed hebben op het nemen van maatregelen hiertegen. Echter: het is goed dat er nu duidelijkheid over dit onderwerp is, want passagiers wisten tot op heden niet of zij bij een vogelaanvaring van hun vlucht in aanmerking kwamen voor een financiële vergoeding.”: aldus Tom van Bokhoven van Vlucht-vertraagd.nl.

Geschreven door: Team Vlucht-vertraagd.nl