Airport1

Voortaan ook uitstootlimiet voor luchtvaart

dinsdag 9 februari 2016

De internationale luchtvaartsector heeft bepaald dat er voor nieuwe vliegtuigen voorschriften moeten komen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Over de regels voor bestaande vliegtuigtypes wordt fel onderhandeld door deskundigen van de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO). Voor nieuwe toestellen heeft de organisatie een tiental gradaties van beperkingen overwogen, die varieerden van 20 tot ruim 40 procent van de uitstoot. Volgens bronnen hebben Europese landen optie zes voorgesteld, het op vier na strengste voorschrift. Dit om de Europese vliegtuigbouwer Airbus niet al te zeer in moeilijkheden te brengen. Op aandringen van de Verenigde Staten zou vervolgens tot optie zeven besloten zijn. Het bestuur van de ICAO moet het plan nog goedkeuren.

Geschreven door Team Vlucht-Vertraagd.nl