Aerobus 281166 960 720

Dwangsom inspectie: Vueling moet uitbetalen

dinsdag 12 januari 2016

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een dwangsom opgelegd aan Vueling Airlines S.A. De Spaanse lowbudgetairline overtreedt consequent de plicht om passagiers te compenseren wanneer zij te maken hebben gehad met een vertraging, annulering of instapweigering. Deze plicht is vastgelegd in de Europese wetgeving. Voor elke keer dat Vueling deze verplichting schendt, moet zij een dwangsom betalen tussen de 60.000 en 96.000 euro. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal een miljoen euro. De ILT wil hiermee de maatschappij dwingen zich aan de wetgeving te houden.

Schadevergoeding

Wanneer vliegpassagiers te maken hebben gehad met een annulering, vertraging of instapweigering hebben zij recht op een schadevergoeding. De vlucht moet minstens drie uur vertraagd zijn om in aanmerking te komen voor compensatie. Dit recht is vastgelegd in de Europese Verordening. De luchtvaartmaatschappij mag in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld stakingen of extreme weersomstandigheden) de claim afwijzen. Vliegpassagiers kunnen een claim indienen bij de airline, wordt deze afgewezen dan kunnen de passagiers een klacht indienen bij de ILT. In veel gevallen geven de Europese inspecties met uitzondering van de ILT echter alleen advies en kiezen er niet voor om een uitbetaling af te dwingen. Airlines betalen pas uit wanneer de zaak voor een rechter wordt gebracht. Er staat ook geen automatische boete op het afwijzen van rechtsgeldige claims. Als gevolg hiervan moeten consumenten veelal zelf hun recht behalen, bijvoorbeeld via organisaties zoals Vlucht-Vertraagd.nl, die gerechtelijke stappen kan nemen namens de passsagiers.

Afwijzing Vueling

Onder verscherpt toezicht heeft de ILT ontdekt dat de airline claims standaard afwijst, zonder te bewijzen dat het om buitengewone omstandigheden gaat. Zij compenseren pas wanneer de passagier een klacht indient bij de ILT, of de zaak voor een rechter wordt gebracht. Door direct de claim af te wijzen, overtreedt de airline de wet, wat leidt tot oneerlijke concurrentie met maatschappijen die wel volgens de wet compenseren, aldus de ILT.

De ILT heeft Vueling al meerdere keren voor dergelijk gedrag op de vingers getikt, maar de luchtvaartmaatschappij heeft haar werkwijze nog steeds niet aangepast. Passagiers kunnen hun eerder afgewezen ingediende claim opnieuw indienen, indien deze voldoet aan de eisen van de wetgeving.

Geschreven door Team Vlucht-Vertraagd.nl