Luchthaven foto

Aanpassing wetgeving passagiersrechten waarschijnlijk van tafel

donderdag 7 mei 2015

Een voorstel van de Europese Commissie om de wetgeving bij vluchtvertragingen aan te passen is voorlopig van tafel geveegd. Voor reizigers goed nieuws, aangezien de aanpassing negatieve effecten zou kunnen hebben op de rechten van vliegpassagiers.

Sinds 2004 zijn de rechten van vliegpassagiers vastgelegd in de Europese wetgeving (Verordening 261/2004). Passagiers die een vluchtvertraging hebben van drie uur of meer of die te maken krijgen met een annulering of gemiste aansluiting maken aanspraak of een financiële vergoeding tot € 600,- per persoon. Maar vorig jaar februari stemde het Europees Parlement over een voorstel van de Europese Commissie om aanpassingen door te voeren in de huidige wetgeving. Dit zou onder andere inhouden dat de huidige compensatiebedragen zouden veranderen en dat passagiers meer vertraging zouden moeten oplopen om gecompenseerd te worden.

Consequenties nieuwe Verordening

Wanneer de nieuwe Verordening wordt ingevoerd zoals voorgesteld, zullen er een aantal dingen veranderen met betrekking tot de passagiersrechten in de luchtvaart. Hieronder een schema van de veranderingen.

De huidige situatie:

  • Bij een vlucht van 0 tot 1500 km en een vertraging van 3 uur of meer heb je recht op een vergoeding van € 250,- per persoon;
  • Bij een vlucht van 1500 tot 3500 km en een vertraging van 3 uur of meer heb je recht op een vergoeding van € 400,- per persoon;
  • En bij een vlucht van 6000 km of meer en een vertraging van 3 uur of meer heb je recht op een vergoeding van € 700,- per persoon.

De voorgestelde veranderingen:

  • Bij een vlucht van 0 tot 3500 km en een vertraging van 3 uur of meer heb je recht op een vergoeding van € 300,- per persoon;
  • Bij een vlucht van 3500 tot 6000 km en een vertraging van meer dan 5 uur heb je recht op een vergoeding van € 400,- per persoon;
  • En bij een vlucht van 6000 km of meer en een vertraging van meer dan 7 uur heb je recht op een vergoeding van € 700,- per persoon.

In de praktijk zou dit betekenen dat van alle vertraagde vluchten circa 18 procent van de passagiers géén recht meer zou hebben op compensatie.

Nieuwe Verordening gaat mogelijk niet door

Maar inmiddels lijkt de Europese Commissie te overwegen om het huidige voorstel over passagiersrechten in te trekken. De diverse partijen konden het tot op de dag van vandaag niet met elkaar eens worden over het invoeren van de nieuwe regels.

Een belangrijke rol hierin speelt de kwestie rond Gibraltar. Er is al honderden jaren strijd tussen Spanje en Engeland om dit grondgebied. De EU durft zich niet uit te spreken over deze eeuwenoude kwestie en Gibraltar valt dan ook niet onder de compensatiewetgeving omdat het als grondgebied een onbekende status heeft. Voor een eventuele aanpassing van de wet zou dit probleem eerst opgelost moeten worden en zou er een akkoord bereikt moeten worden tussen Spanje en Engeland. Engeland wil overigens wel dat passagiers die vliegen van of naar Gibraltar recht hebben op een vergoeding, maar dat heeft dus geen effect als de partijen het niet eens worden.

Nieuwe wetgeving zou voor meer duidelijkheid kunnen zorgen, iets waar alle betrokken partijen naar verlangen. Echter: als een nieuwe wetgeving de rechten van passagiers ook inperkt is dit niet wenselijk.

Het uitstel is vooralsnog dus goed nieuws voor gedupeerde passagiers. De 28 ministers van Transport komen in juni bij elkaar om de voortgang te bespreken en dan zal er ook meer duidelijk worden over de plannen voor een aangepaste Verordening.

vertraagd

Geschreven door: Team Vlucht-vertraagd.nl