Uitspraak Europees Hof over botsingen met vliegtuigtrappen

maandag 24 november 2014

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft afgelopen vrijdag (21/11/2014) bepaald dat luchtvaartmaatschappijen passagiers moeten compenseren na vertragingen door een botsing met een vliegtuigtrap. Dit valt niet meer onder overmacht en passagiers hebben dus recht op een financiële compensatie.

De situatie

Een aantal passagiers diende vorig jaar bij ons een claim in vanwege een vertraging van 6 uur. Deze vertraging deed zich voor op 3 oktober 2013 en was met een vlucht van Condor. De vlucht ging van Antalya naar Frankfurt en liep een zes-uur-durende vertraging op omdat het vliegtuig was beschadigd door een botsing met een vliegtuigtrap. Deze mobiele trap was tegen het vliegtuig gereden waarna het toestel niet mocht opstijgen.

De gedupeerde passagiers dienden vervolgens een claim in bij Condor, maar deze werd afgewezen omdat de luchtvaartmaatschappij zich beriep op buitengewone omstandigheden ofwel overmacht.

De uitspraak

Volgens het Hof kunnen technische problemen in sommige gevallen als buitengewone omstandigheden gelden. Maar alleen als deze omstandigheden te maken hebben met de normale werkzaamheden van een luchtvaartmaatschappij. Het was voor de rechter onduidelijk of deze situatie een overmachtsituatie was en daarom werd de kwestie voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie.

Het Hof heeft de zaak nader bekeken en ziet dit type technische mankement als een gebeurtenis “inherent aan normale uitvoering van de activiteiten van een vliegtuigmaatschappij”. Immers: vliegtuigtrappen zijn een vast onderdeel van het vervoeren van passagiers en botsingen met vliegtuigen zijn dan ook een te verwachten gebeurtenis. Een aanrijding met een mobiele vliegtuigtrap mag derhalve niet gezien worden als een buitengewone omstandigheid en Condor moet de compensatie dan ook uitkeren aan de gedupeerde reizigers.

Goed nieuws voor passagiers dus, en voor de luchtvaartmaatschappijen weer een excuus minder om geen compensatie te betalen!

Geschreven door: Team Vlucht-vertraagd.nl