Tabel rechten vliegpassagiers

Claimen compensatie vliegpassagiers straks moeilijker? Brussel

maandag 16 september 2013

Claimen compensatie vliegpassagiers straks moeilijker? Brussel toornt aan passagiersrechten

Brussel, 16 september 2013 – Vandaag zal de transportcommissie van het Europese Parlement een beleidsdebat voeren over een mogelijke aanpassing van de regels omtrent compensatie bij vluchtvertraging en annulering. De voorgestelde aanpassing van de huidige regelgeving houdt in dat veel van de rechten die passagiers in de afgelopen jaren hebben verworven nu weer op de tocht staan. En dat terwijl het ook met de huidige regels erg moeilijk blijkt voor consumenten om zelfstandig hun gelijk te halen in hun strijd met de machtige luchtvaartmaatschappijen. Consumentenrechtenorganisaties hebben hun handen vol aan het voeren van deze strijd. Een chaos dreigt dan ook te ontstaan met het opnieuw overhoop gooien van de wetgeving, onder andere doordat de termijn voor het indienen van een claim drastisch omlaag gaat.

Sinds 23 oktober 2012 staat het vast dat vliegpassagiers op Europese vluchten recht hebben op een vergoeding vanaf 3 uur vertraging. Op die dag maakte het Europese Hof van Justitie een einde aan bijna 5 jaar onduidelijkheid en strijd tussen luchtvaartmaatschappijen en passagiers. Maar ook na 23 oktober blijkt het erg moeilijk te zijn een luchtvaartmaatschappij zo ver te krijgen daadwerkelijk compensatie uit te betalen. Er zijn te veel onduidelijkheden in de regels en wetten, en passagiers hebben de middelen niet zich zonder hulp van derden te verweren tegenover de luchtvaartmaatschappijen.

Inspecties

Zo wijzen luchtvaartmaatschappijen compensatieclaims aanvankelijk meestal af, ook in gevallen waar wettelijk gezien wel recht is. Na zo’n afwijzing is de passagier aangewezen op de nationale inspectie van het land waar de vertraging of annulering heeft plaatsgevonden. Deze heeft dan als taak klachten te onderzoeken en vervolgens een uitspraak te doen over de rechtsgeldigheid van de claim. Maar de praktijk toont aan dat veel van de Europese inspecties ver onder niveau presteren. Dit ondanks de miljoenen euro’s die jaarlijks in Europa besteed worden aan de overkoepelende instanties waar de inspecties deel van uitmaken. Er zijn door de Europese Commissie echter nog geen consequenties verbonden aan het niet naleven van de richtlijnen. Passagiers kunnen daardoor bij het uitblijven van de hard nodige hulp van de inspecties bij niemand aankloppen, en kunnen daarmee alleen hun gelijk halen als ze de luchtvaartmaatschappij voor het gerecht dagen of een derde partij inschakelen om dit te doen.

Verjaringstermijn

Het functioneren van de inspecties zal tijdens de vergadering onder andere ter discussie staan. Maar er is nog niets bekend over op welke termijn passagiers verbetering kunnen verwachten, en wat er zal gebeuren met de duizenden passagiers wiens claim in de afgelopen tijd door het slechte functioneren stil zijn komen te liggen. Veel van deze claims zullen door de verjaringstermijn van 2 jaar inmiddels te oud zijn. Daarnaast hebben de luchtvaartmaatschappijen de vrije hand gehad claims zomaar af te wijzen, terwijl de nationale inspecties de autorisatie hebben hiervoor boetes uit te delen, wat nu in veel gevallen niet is gebeurd.

Inperking rechten

Naast het erg moeilijk te behalen en handhaven van de huidige rechten worden deze rechten nu dus zelf ook nog eens bedreigd en mogelijk ingeperkt. De voorgestelde aanpassingen richten zich vooral op het aantal uur vertraging waarna er recht is, de hoogte van de compensatie, en de termijn waarbinnen claims ingediend moeten worden bij de luchtvaartmaatschappij. Zo zouden passagiers binnen 3 maanden na hun vlucht een claim in moeten dienen om in aanmerking te komen, terwijl deze limiet nu vastgesteld staat op 2 jaar. Lastig, omdat het gros van de reizigers nog niet afweten van de compensatiewetgeving. Tom van Bokhoven van claim- en passagiersrechtenorganisatie Vlucht-Vertraagd.nl: “Met deze aanpassing zou de luchtvaartlobby eindelijk krijgen waar zij al jaren voor strijdt. Voor passagiers is dit geen goed nieuws, ook omdat de kans bestaat dat luchtvaartmaatschappijen claims nu zullen aanhouden in afwachting van een beslissing, zoals dat ook in de maanden voor 23 oktober 2012 gebeurde. Brussel heeft zich in de afgelopen jaren hard gemaakt voor passagiersrechten, maar het is afwachten of ze de gemaakte verbeteringen nu weer gaan terugdraaien."

Tabel rechten vliegpassagiers

Geschreven door: Team Vlucht-vertraagd.nl