Gaat de grens van vlucht vertraging omhoog?

dinsdag 26 maart 2013

Gaat de grens voor vlucht vertraging omhoog? Dat is de hamvraag na het voorstel van de Europese Commissie deze maand. Op 13 maart presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor de herziening van Verordening 261/2004. Deze Verordening vertegenwoordigt de wetgeving die de rechten van vliegpassagiers beschermt bij onder andere vlucht vertraging. Het voorstel bevat voornamelijk positieve veranderingen voor vliegpassagiers, maar er is een ook een hekel punt. De bal ligt nu bij het Europese Parlement: wat vinden Europarlementariërs van het voorstel?

Voorgestelde veranderingen rechten vliegpassagiers

In het voorstel van de Europese Commissie zijn een aantal belangrijke veranderingen geïntroduceerd. De meeste van deze veranderingen zijn in lijn met de uitspraken van het Europese Hof en komen dus niet als een verrassing. In de nieuwe Verordening zal worden opgenomen dat passagiers die hun aansluitende vlucht missen recht hebben op een vergoeding wanneer zij met een vertraging van drie uur of meer op hun eindbestemming arriveren.

Technische mankementen zullen verder worden gespecificeerd, zodat niet ieder technisch probleem onder buitengewone omstandigheden kan worden geschaard. ‘We gaan een lijst opstellen die alle mazen van de wet omvat,' waarschuwde Brian Simpson, voorzitter van de TRAN.

Ook zal in de herziening worden opgenomen dat passagiers wiens vlucht vertraging heeft opgelopen, recht hebben op een vergoeding. Echter over deze verandering is controverse, want hier wil de Europese Commissie een extra aanpassing doen. Nu hebben passagiers recht op een vergoeding bij drie uur of meer vertraging; de Europese Commissie stelt voor om deze grens op te schroeven naar minimaal vijf uur vertraging, en op lange vluchten zelfs negen of twaalf uur vertraging. En met deze aanpassing is niet iedereen het eens.

Gaan de rechten bij vlucht vertraging echt veranderen?

Nu de Europese Commissie met het voorstel is gekomen, is het aan het Europees Parlement om het voorstel te bespreken. Een rondje langs de velden levert al snel het beeld op dat niet alle voorgestelde veranderingen op steun van het Europese Parlement kunnen rekenen.

Op de vraag of het Parlement de aanpassing van drie naar vijf uur vertraging zal goedkeuren gaf Brian Simpson, voorzitter van de Commissie van Vervoer en toerisme, aan; ‘Ik betwijfel ten zeerste of het Parlement deze aanpassing zal goedkeuren. Ik weet dat de andere leden van het Europese Parlement ook gefrustreerd zijn over de manier waarop sommige luchtvaartmaatschappijen de wetgeving proberen te negeren’. Ook Dieter Koch, Europarlementariër namens Duitsland, geeft aan kritisch te zijn over de voorgenomen verandering; er zijn veel kritieke punten uit het voorstel van de Europese Commissie die besproken dienen te worden. Zijn Duitse collega Michael Cramer geeft op zijn eigen website aan de grens van drie uur zelfs naar twee uur vertraging te willen verlagen. Op zijn website valt ook te lezen dat op een enkeling na alle leden van het Europese Parlement die hun zienswijze hebben gegeven op de voorgestelde veranderingen, aanraden om de standpunten van het Europese Hof te volgen. Hieruit valt op te maken dat de grens niet van drie uur naar vijf uur vertraging zou moeten worden opgehoogd.

Frans Europarlementariër Dominique Riquet liet weten dat het wetsvoorstel een stap in de goede richting is voor de rechten van vliegpassagiers. Ook zegt hij dat het fijn zou zijn als alle landen buiten de EU ook deze zelfde wetgeving zouden hebben, zodat alle passagiers net zo goed beschermd zijn als de Europese vliegpassagiers. Maar: dat ligt niet in handen van het Europees Parlement.

Geschreven door: Team Vlucht-Vertraagd.nl