Vertraging? Luchtvaartmaatschappijen compenseren passagiers

woensdag 27 februari 2013

Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zijn op grote schaal overgegaan tot het compenseren van passagiers bij langdurige vertraging. Dat schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer.  Tussen de uitspraak van het Europese Hof van Justitie op 23 oktober 2012 over die compensatie en begin februari 2013 is in ruim 10.000 gevallen alsnog een vergoeding uitgekeerd. Daarbij zitten ook de gevallen waarin  de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een klacht gegrond heeft verklaard. De maatschappijen volgen bij die klachten het oordeel van de ILT.De Hofuitspraak in oktober 2012 was een bevestiging van het zogenaamde Sturgeon arrest. Daarin is bepaald dat passagiers bij vertraging van vluchten langer dan drie uur aanspraak kunnen maken op dezelfde compensatie als passagiers van geannuleerde vluchten.Sinds de Hofuitspraak krijgen luchtvaartmaatschappijen veel verzoeken uit de periode voor 23 oktober 2012 die opnieuw zijn ingediend. Luchtvaartmaatschappijen hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laten weten dat zij de Hofuitspraak respecteren en de compensatieverplichting bij vertraging naleven. De cijfers laten zien dat deze intentie wordt gevolgd. In alle gevallen waarvoor buitengewone omstandigheden geen onderdeel waren van het verweer en de zaak niet is vervallen, gaan luchtvaartmaatschappijen over tot betaling.Het Hof heeft in oktober 2012 ook geoordeeld dat luchtvaartmaatschappijen niet verplicht zijn tot compensatie als er sprake is van  buitengewone omstandigheden. De huidige Europese Verordening geeft een summiere omschrijving van buitengewone omstandigheden en  laat de nadere interpretatie hiervan over aan de nationale handhavingsinstanties. De komende weken wordt de herziening van de Europese Verordening verwacht. Daarin zal ook de definitie van buitengewone omstandigheden tegen het licht worden gehouden. Staatssecretaris Mansveld pleit daarbij voor een eenduidige en heldere definitie zodat de situatie klip en klaar wordt voor passagiers en luchtvaartmaatschappijen.Geschreven door: Team Vlucht-vertraagd | Bron: Rijksoverheid.nl