Schadevergoeding bij verlies voorwerpen uit bagage

zaterdag 24 november 2012

Niet alleen bagage op eigen naam maar ook voorwerpen die zich in bagage bevinden die is aangegeven op naam van een andere passagier moet de luchtvaartmaatschappij vergoeden dat is bepaald door het Europese Hof van Justitie.  In het Verdrag van Montreal is vastgelegd dat een luchtvaartmaatschappij beperkte schadevergoeding moet betalen wanneer bagage kwijt is geraakt tijdens de vlucht. Dit geldt overigens ook gedurende de gehele tijd dat de luchtvaartmaatschappij de bagage onder haar hoede had. 

De hoogte van het bedrag wordt gerekend in punten ofwel BTR en via een speciale rekensom verrekend. Hiervoor worden verschillende valuta bij elkaar genomen en een prijs gekoppeld aan de BTR punten. De gezamenlijke valuta wordt SDR genoemd.  Eind 2009 is het maximum BTR verhoogd van 1000 naar 1131 BTR. Het Europese Hof van Justitie heeft nu bepaald dat passagiers die op een vlucht of ten tijde dat een luchtvervoerder de bagage van passagiers onder hoede had een schadevergoeding kan vorderen bij verlies van voorwerpen ook wanneer die zich bevinden in bagage die is aangegeven op naam van een andere passagier. 

De passagier moet uiteraard kunnen aantonen dat er zich voorwerpen in de bagage van de andere passagier bevonden die tot zijn eigendom behoorden. Voor families of een gezin dat gezamenlijk reist is het natuurlijk heel aannemelijk dat spullen in verschillende bagagestukken zijn verdeeld. 

De luchtvaartmaatschappij blijft uiteraard verplicht om aan passagiers indentificatielabels te verstrekken voor elk stuk bagage. 
Wanneer je koffer kwijt is of je bagage beschadigd raakt moet je direct actie ondernemen. Hiervoor zijn het PIR en BIL formulier. Wil meer weten over te doen als je koffer kwijt is ga dan naar; wat te doen als mijn koffer kwijt is.