BNR Travel: Waar blijft de vergoeding voor vertraagde vluchten!

woensdag 22 augustus 2012

BNR Travel: Waar blijft de vergoeding voor vertraagde en geannuleerde vluchten!

Een vertraging van uw vlucht: een enorme ergernis met vaak grote en kostbare gevolgen zoals een aansluitende vlucht missen of overnachtingskosten. Zeven jaar geleden leek een compensatieregeling het ergste leed te gaan vergoeden, maar het leed en de ergenis blijken alleen maar groter te worden.

Verordening 261

"Die verordening is in 2005 ingevoerd vanuit de EU. En daarin staat dat vliegtuigpassagiers die overboekt zijn of waarvan de vlucht is geannuleerd - door een reden die binnen de invloedsfeer van de maatschappij ligt - recht hebben op een vergoeding van tussen de 250 en 600 euro per persoon", vertelt Gerrie Brand van het magazine 'Zakenreis' aan BNR's reisverslaggever Paul van der Linden.

"En als je vlucht vertraagd is volgens verordening 261 heb je recht op verzorging."

Problemen

We zijn nu zeven jaar verder, maar het is nog niet helemaal ingeburgerd. Sterker nog, het geeft alleen maar problemen. "Die definitie van overmacht geeft een probleem en heeft ook veel rechtszaken opgeleverd. Met als resultaat dat eind 2009 het Europese Hof van Justitie in een zaak heeft besloten dat als je langdurig vertraagd bent - dus langer dan 3 uur- dat gelijk staat aan een annulering en dan heb je ook recht op het bedrag tussen de 250 en 600 euro."

Rechtszaken

"Dat levert heel veel chaos op", vervolgt Brand. "Want de airlines zijn het daar absoluut niet mee eens. En daar zijn ook veel rechtszaken overgevoerd, met als gevolgd dat rechtbanken in Nederland, Duitsland en Engeland allemaal om verduidelijking hebben gevraagd aan het Europese Hof over dat Sturgeon-arrest, zoals het genoemd wordt."

Boven de wet verheven

"Het bizarre is: er ligt in feite een nieuwe wet en dat verwijten de airlines het Europese Hof ook, dat ze op de stoel van wetgever zijn gaan zitten. Maar vervolgens voelen zich boven de wet verheven en wijzen standaard alle Sturgeon-klachten af", zegt Brand.

"Als je langer dan drie uur vertraagd bent door een technisch mankement - dat geldt niet als overmacht - en je stuurt het naar de luchtvaartmaatschappij, dan zeggen ze keihard nee, omdat het Sturgeon-arrest ter discussie staat. Maar ze vermelden er niet bij dat die discussie door hun zelf is opgestart."

Melden

Tot die tijd wordt er dus niet uitbetaald. "Je moet niet neerleggen bij dit ontmoedigingsbeleid. Wat je sowieso moet doen - als je er niet uitkomt met de airline - is doorgaan naar de Inspectie Leefomgeving en Transport, want die is tegenwoordig belast met afhandeling van die klachten. Dien daar sowieso je klacht in, want we hebben nu geen inzicht in om hoeveel mensen het gaat", zegt Brand.

"En uiteindelijk zijn er nog steeds rechtbanken in Nederland die bij Sturgeon-klachten het nog steeds toewijzen aan de klant."

Bron: BNR Travel