Wing 221526 960 720

Europees parlement vraagt meer rechten voor vliegtuigpassagiers

vrijdag 30 maart 2012

Parlement vraagt Commissie om verduidelijking, meer aandacht voor informatievoorziening en meer rechten voor personen met een handicap of beperkte mobiliteit.
Tijdens de plenaire vergadering keurde het Europees parlement met grote meerderheid een tekst goed die de rechten van vliegtuigpassagiers in de toekomst moet versterken. Vandaag bestaat er al een verordening die de rechten van luchtvaartpassagiers vastlegt (Verordening 261/2004). Zo moeten Europese passagiers een compensatie krijgen bij vertraging of annulering van hun vlucht. Maar er bleven veel onduidelijkheden. Zo waren er de problemen met de toepassing van de wetgeving bij de uitbarsting van de IJslandse vulkaan in april 2010. Ook verschillende arresten van het Hof van Justitie leidden tot een minder overzichtelijk geheel. Daarom kwam de Commissie met het plan om de tekst volgend jaar te herzien.

Philippe De Backer: "De Europese wet uit 2004 is goed, maar heeft verduidelijking nodig. Daarom steun ik het initiatief van de Commissie om ze te herzien. De eerste stap naar een wijziging van de rechten voor luchtvaartpassagiers is hierbij gezet. Het Parlement wijst de Commissie op een aantal belangrijk punten die in de huidige wetgeving afwezig of problematisch zijn."

Een greep uit de eisen die het Parlement vandaag goedkeurde:

  • Recht op informatie. Passagiers moeten voldoende geïnformeerd worden over hun rechten, en over de mogelijkheid tot indienen van een klacht, en dit tijdens alle stadia van hun reis
  • eenvoudigere klachtenprocedures: er moet een standaardformulier komen, en bevoegde autoriteiten moeten verplicht binnen de 2 maand de klacht behandelen.
  • handbagage: passagiers moeten een redelijke hoeveelheid handbagage kunnen meenemen op het vliegtuig. Ook moeten ze hun aankopen, gemaakt in de luchthaven, probleemloos kunnen bijhouden.
  • verduidelijking begrippen "buitengewone omstandigheden" en "annulering", waarbij ook rekening gehouden moet worden met de uitspraken van het Hof van Justitie.
  • prijstransparantie en oneerlijke handelspraktijken moeten worden aangepakt: handhaving moet hier beter.
  • meer en betere regels voor personen met een handicap of beperkte mobiliteit: ze moeten gelijke kansen krijgen bij het reizen per vliegtuig

Philippe De Backer "Deze tekst is nog geen wetgeving, maar geeft de positie van het Parlement weer. Het doel van het Parlement is de passagiers meer bescherming geven, op een redelijke en evenwichtige manier. Ik denk dat de consument beter zal worden van deze voorstellen. Ik hoop dan ook dat de Commissie ze voldoende in rekening houdt bij het opstellen van haar wetgevingsvoorstel."

Naar artikel: Politics.be