Skieen

Als er iets fout gaat - gezondheidszorg in een ander EU-land

donderdag 11 december 2014

Voor degenen die in de kerstvakantie nog lekker een weekje gaan wintersporten of wellicht de zon opzoeken: een aantal adviezen voor onvoorziene behandelingen in het buitenland. Want het kan natuurlijk iedereen overkomen, je breekt je been tijdens het skiën of je glijdt uit bij het zwembad. Maar wat nu te doen in dit soort gevallen?

Adviezen voor onvoorziene behandeling in het buitenland

Als je naar een ander EU-land gaat, of dat nu voor vakantie, werk of studie is, en je wordt ziek of krijgt een ongeluk, dan heb je recht op zorg onder dezelfde voorwaarden als mensen die in dat land verzekerd zijn. In noodgevallen kun je een van de nooddiensten bellen via het gratis Europese alarmnummer 112. Het nummer is overal in de EU bereikbaar.

Je hebt recht op medische behandeling in dat land en op terugbetaling van (een deel van) de kosten door je eigen zorgverzekeraar. Je hebt ook het recht om te worden ingelicht over de behandelmogelijkheden, over hoe kwaliteit en veiligheid worden gegarandeerd, en of een bepaalde zorgverlener wettelijk bevoegd is om diensten aan te bieden.

Recepten die door een arts in jouw eigen land zijn uitgeschreven, zijn in alle EU-landen geldig. Maar in bepaalde landen kan het wel zo zijn dat medicijnen niet of onder een andere naam verkrijgbaar zijn.

De Europese ziekteverzekeringskaart

De Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) is gratis verkrijgbaar en is het bewijs dat je in een EU-land verzekerd bent. Zonder deze kaart word je evengoed behandeld, maar het kan zijn dat je vooraf moet betalen en het bedrag pas kunt terugvragen wanneer je weer in eigen land bent.

Onderdanen van EU-landen en onderdanen van niet-EU-landen die legaal in de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland verblijven, en verzekerd zijn onder een nationaal socialezekerheidsstelsel, komen in aanmerking voor een kaart. Elk gezinslid dat naar het buitenland gaat, moet een eigen kaart hebben.

De ziekteverzekeringskaart aanvragen

In sommige landen is de nationale zorgpas ook de Europese ziekteverzekeringskaart. In andere landen moet de kaart worden aangevraagd. De kaart is overal gratis en moet vóór vertrek worden aangevraagd bij de eigen zorgverzekeraar. Neem contact op met de eigen zorgverzekeraar om de kaart aan te vragen of voor meer informatie.

Er bestaan malafide websites waar beweerd wordt dat je daar je Europese ziekteverzekeringskaart kunt kopen. Ga daar nooit op in: neem direct contact op met jouw zorgverzekeraar.

Beperkingen op het gebruik van de Europese ziekteverzekeringskaart

  • Onderdanen van niet-EU-landen kunnen hun Europese ziekteverzekeringskaart niet gebruiken voor medische behandeling in Denemarken.
  • Onderdanen van Kroatië kunnen hun Europese ziekteverzekeringskaart niet gebruiken in Zwitserland.
  • Je kaart dekt geen reddings- en repatriëringskosten. Als je gratis vervoer naar huis wil in geval van ernstige ziekte of een ernstig ongeluk in een ander EU-land, moet je je daarvoor apart bijverzekeren.
  • De kaart biedt geen dekking voor privézorg of gezondheidszorg voor geplande behandelingen in een ander EU-land.
  • De kaart is geen garantie dat de dienstverlening gratis is. Elk land heeft weer een ander zorgstelsel en het kan dus zijn dat sommige behandelingen waarvoor je in eigen land niet hoeft te betalen, in het buitenland niet gratis zijn.

Meer informatie vind je op de website Uw Europa.

skieen