Trias politica

Een dagvaarding, hoe zit dat precies?

woensdag 26 november 2014

Het claimen van compensatie bij de luchtvaartmaatschappij is vaak een ingewikkeld proces en bestaat uit meerdere stappen, waaronder mogelijk ook het opmaken van een dagvaarding. Het verschilt natuurlijk per claim en luchtvaartmaatschappij of er een dagvaarding aan te pas dient te komen. Ons team van experts zorgt ervoor dat de juiste beslissingen op het juiste moment genomen worden. Maar hoe zit dat precies, een dagvaardingsprocedure? Hoofd Juridische Zaken van Vlucht-Vertraagd Enid Heenk vertelt.

Wat is een dagvaarding

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bepaalt dat wanneer burgers of bedrijven onderling of met de overheid een geschil hebben, zij dit kunnen voorleggen aan een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Dat gebeurt in veel gevallen door het uitbrengen van een dagvaarding. Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. Dit is het eerste processtuk in een civiele procedure bij de kantonrechter en vermeldt de feiten van de zaak en op welke gronden de eis berust. De dagvaardingsprocedure is in ons stappenplan de laatste stap die ondernomen wordt.

Dagvaardingsprocedure

Maar zo’n dagvaardingsprocedure kan aardig lang duren en bevat meerdere stappen. De procedure begint met het uitbrengen van een dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder bij de gedaagde. In de dagvaarding wordt aangegeven wat de eiser van gedaagde eist en verzoekt de rechter hieromtrent een beslissing te nemen.

De gedaagde, in ons geval de luchtvaartmaatschappij, kan reageren op de eis door een conclusie van antwoord in te dienen.

Na de conclusie van antwoord gaat de kantonrechter beoordelen of de zaak schriftelijk afgedaan kan worden of dat deze geschikt is voor een zitting (een bijeenkomst van partijen). Indien de rechter besluit dat de zaak schriftelijk afgedaan kan worden dan mag de eiser schriftelijk nog een conclusie van repliek indienen waar de gedaagde weer op mag reageren met een conclusie van dupliek.

De volgorde voor de duidelijkheid:

  1. De eiser (Vlucht-Vertraagd) stuurt een dagvaarding: de Conclusie van Eis;
  2. De gedaagde (de luchtvaartmaatschappij) reageert daarop met Conclusie van antwoord;
  3. (Eventueel een bijeenkomst van partijen)
  4. De eiser reageert weer met een Conclusie van repliek;
  5. De gedaagde reageert met een Conclusie van Dupliek;
  6. (Eventueel een bijeenkomst van partijen)
  7. De rechter spreekt een vonnis uit.

Waarom duurt het zo lang?

Een dagvaardingsprocedure kan veel tijd in beslag nemen, dit komt omdat uitstel aangevraagd kan worden door de eiser en de gedaagde. De rechter kan tevens de zaak uitstellen.

De eiser mag als eerste reageren op het verweer van de gedaagde en heeft hier 4 weken de tijd voor. Maar wanneer de eiser meer tijd nodig heeft om te reageren, kan hij om uitstel aanvragen.

Vervolgens mag de gedaagde reageren op het verhaal van de eiser en ook hij heeft hiervoor 4 weken de tijd. En ook als de gedaagde meer tijd nodig heeft om te reageren kan hij om uitstel vragen.

Maar de rechter kan de zaak ook uitstellen; dit komt regelmatig voor. Een uitstel kan weer vier weken zijn.

Moet ik aanwezig zijn bij een rechtszaak?

De rechtszaak verloopt meestal schriftelijk. Soms komt het voor dat de kantonrechter een bijeenkomst van partijen verzoekt. Vlucht-Vertraagd zal aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, u als passagier hoeft hier niet bij aanwezig te zijn. Als het positief uitpakt hoef jij als klant dus alleen relevante documenten en informatie aan te leveren, en wordt de vergoeding uiteindelijk gewoon op je rekening gestort!

trias politica