2016 02 Life of Pix free stock sky aircraft wing LEEROY

Handhavende inspecties helpen niet altijd!

dinsdag 19 november 2013

Ieder Europees land heeft een zogenaamde handhavende inspectie. Heeft je vlucht vertraging gehad of is je vlucht geannuleerd, maar wil de luchtvaartmaatschappij niet betalen? Dan kun je bij de inspectie een klacht indienen. De inspectie is een objectieve overheidsinstantie die onderzoek hoort te doen naar de situatie en tot een (niet-bindende) uitspraak komt over of je klacht gegrond of ongegrond is. Maar in de praktijk blijken deze objectieve instanties weinig effectief te handelen.

Sommige inspecties maken het wel heel bont, zoals de Oostenrijkse inspectie. In reactie op een klacht van een passagier die met het Russische Aeroflot had gevlogen, gaf de inspectie (die je dus zou moeten bijstaan) aan: "Mag ik u er vriendelijk op wijzen dat het absoluut zinloos is om contact op te nemen met Aeroflot, omdat het geen Europese luchtvaartmaatschappij is. Zij wijzen werkelijk ieder verzoek tot compensatie op basis van de EU verordening af. Het spijt me dat ik u niet kan helpen met deze zaak, omdat ik nooit een antwoord zal krijgen aangaande uw klacht tegen Aeroflot. Misschien kunt u de volgende keer beter kiezen voor Austrian Airlines, dan hebt u deze problemen niet."

computer_says_no

Klacht indienen bij een handhavende inspectie

Als je vlucht vertraging heeft gehad en je bent van mening dat je recht hebt op een vergoeding onder EU Verordening 261/2004, dan dien je eerst een claim in bij de luchtvaartmaatschappij. De luchtvaartmaatschappij heeft wettelijk zes weken om te reageren. Ontvang je geen reactie of wijst de luchtvaartmaatschappij je claim af, dan kun je een vervolgstap nemen; namelijk een klacht indienen bij de handhavende inspectie.

Ieder Europees land heeft een handhavende inspectie waar je een klacht kunt indienen als je er niet uitkomt met de luchtvaartmaatschappij. De klacht moet je indienen bij de handhavende instantie in het land waar het probleem zich heeft voorgedaan. Heeft het probleem zich voorgedaan buiten Europa dan dien je de klacht in bij de handhavende instantie in het land van vertrek of aankomst (degene die Europees is).

De handhavende inspectie doet vervolgens onderzoek naar de situatie en doet een uitspraak of de luchtvaartmaatschappij je claim terecht of onterecht heeft afgewezen volgens de Verordening. Helaas is de uitspraak van de inspectie niet bindend voor de luchtvaartmaatschappij, oftewel: de luchtvaartmaatschappij hoeft niet te luisteren naar de inspectie. De inspectie kan de luchtvaartmaatschappij daarnaast ook boetes opleggen voor het niet volgen van de regels en richtlijnen van de Verordening, of voor het niet (op tijd) reageren op de verzoeken tot informatie van de inspectie. Als de luchtvaartmaatschappij vervolgens weigert de boete te betalen kan deze oplopen tot tienduizenden euro's. Helaas heeft de Oostenrijkse inspectie in dit geval besloten dat dit niet de moeite waard was, immers: Aeroflot zou toch niet reageren.

Werking handhavende inspecties

Het lijkt heel fijn dat de Europese Unie zo goed voor haar consumenten zorgt. De meeste inspecties zijn echter een wassen neus en doen hun werk niet goed of zelfs helemaal niet. Een voorbeeld is de inspectie in Duitsland - de LBA. Deze inspectie neemt de klacht in behandeling maar inhoudelijk komt er zelden een reactie. Ook de Engelse inspectie CAA doet haar werk niet naar behoren. Ontvang je een antwoord dan kun je er niet altijd iets mee omdat het onderzoek niet diepgaand genoeg is. Ook doen deze inspecties soms wel de uitspraak dat er geen recht op compensatie is, zonder hier dan inhoudelijk op in te gaan en dus aan te geven waaróm er precies geen recht op compensatie is. Vervolgens moet de passagier er maar op vertrouwen dat deze uitspraak het resultaat het gevolg is van een gedegen onderzoek en het dus geen zin heeft om nog verdere juridische stappen te nemen. Oftewel: hij is terug bij af!