Schiphol sign

Groeten van Max: vertraging van vlucht

vrijdag 12 juli 2013

Vertraging met het vliegtuig is altijd frustrerend. Maar wist je ook dat een vluchtvertraging van meer dan 3 uur recht geeft op een vergoeding? Het Omroep Max-programma 'Groeten van Max' besteedde daar afgelopen week aandacht aan. Een goede zaak, want bijna iedereen heeft wel eens te maken gehad met een vertraging, en maar weinigen weten af van de Europese regelgeving omtrent compensatie. Luchtvaartmaatschappij Transavia werd in de aflevering van 8 juli uitgelicht, en niet in een positieve zin. Vlucht-vertraagd heeft ook de nodige ervaringen met Transavia..

Groeten van Max: aandacht voor vluchtvertragingen

Het programma 'Groeten van Max' is een wekelijks, 12-delig zomerprogramma, gepresenteerd door Sybrand Niessen en uitgezonden door Omroep Max. Het programma geeft tips en raad om ervoor te zorgen dat iedereen onbezorgd en goed voorbereid op vakantie kan gaan. Ook kunnen mensen op de website en het forum reisellende melden. Dat deed John Guijs ook, die vertraging had op zijn Transaviavlucht van Barcelona naar Rotterdam. Hij was 7 uur vertraagd en landde tot overmaat van ramp ook nog op Schiphol in plaats van op Rotterdam Airport. De oorzaak van de vertraging: een standaard technisch mankement. John schreef een brief naar de luchtvaartmaatschappij omdat hij meende recht te hebben op compensatie. De reactie van Transavia: 'u heeft geen recht, want de vertraging was het gevolg van buitengewone omstandigheden'. Bekijk hier de bewuste aflevering op Uitzending Gemist (laatste item).

Wel meer luchtvaartmaatschappijen zijn hardleers, volgens het Omroep Max-programma (iets waar wij ook dagelijks mee te maken krijgen). Want wat blijkt? Volgens de wetgeving behoren technische mankementen normaliter gewoon tot de operationele verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij. Maar Transavia zegt in bijna iedere situatie dat het om een buitengewone omstandigheid gaat. In het geval dat er zo'n dispuut ontstaat tussen een luchtvaartmaatschappij en een passagier kan de nationale inspectie van leefomgeving en transport ingeschakeld worden. Omdat John's vlucht vanaf Barcelona vertrok, was de Spaanse inspectie hier de aangewezen instantie om een uitspraak over de vertraging te doen. Deze AESA was het met John eens, waarna hij Transavia hiervan op de hoogte stelde. Transavia weigerde echter nog steeds compensatie uit te betalen, en gebruikte dit keer het argument dat buitenlandse inspecties een andere invulling aan de wetgeving geven.

Schiphol-sign

Dat verschillende inspecties in het buitenland niet goed hun werk doen – daar waren we al van op de hoogte. Maar ook de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wordt door het 'De groeten van Max' ter discussie gesteld. Volgens het programma doet de Nederlandse handhavende instantie slecht haar werk. De ILT doet soms namelijk uitspraken die aantoonbaar onjuist zijn, ten nadele van de consument.

Heeft een inspectie wel een positieve uitspraak gedaan dan wuift Transavia deze van tafel. De luchtvaartmaatschappij zegt dat dit een uitspraak is van een bestuursrechtelijk orgaan en dat eventuele geschillen maar civielrechtelijk opgelost moeten worden. Ofwel: ze laten het op een rechtszaak aankomen. De ILT kan dan boetes opleggen, omdat de luchtvaartmaatschappij zich niet aan de afspraken houdt. Maar dat doet ze ook niet, tot grote verbazing van de Max ombudsman. Blijkbaar is er in Nederland geen echt onafhankelijk instituut waar je je als vliegpassagier zonder problemen kunt melden, is de conclusie van het programma.

Transavia: wel heel vaak 'buitengewone omstandigheden'

Bij Vlucht-vertraagd.nl zijn we dit soort verhalen helaas al veel vaker tegengekomen. Afgelopen maart nog werd het verhaal van onze klant Fred van der Linden uitgelicht in het VARA-programma Kanniewaarzijn. Ook daar weigerde Transavia compensatie uit te betalen, terwijl Fred en zijn dochter Iris wél gewoon recht hadden, en ook de ILT het daarover eens was. Lees hier het blogbericht over Fred's claim en de Kanniewaarzijn uitzending. 

Wat betreft het functioneren van de nationale inspecties: we hebben eerder al geconcludeerd dat aan de uitspraken van verschillende handhavende instanties niet te veel waarde gehecht moet worden. De Nederlandse inspectie is naar onze mening nog een van de betere handhavende inspecties in Europa: er zijn handhavende instanties die helemaal geen uitspraak doen of zelfs niet eens reageren als vliegtuigpassagiers zich tot hen wenden.

Vliegtuigpassagiers hebben vaak dus recht op een vergoeding, maar hulp hierbij is niet overbodig, blijkt maar weer eens!