Ombudsman: Geld terug krijgen bij vlucht vertraging blijft lastig

vrijdag 22 juni 2012

Ombudsman: Geld terug krijgen bij vlucht vertraging blijft lastig

Ombudsman trekt aan de bel bij de Tweede kamer. Vliegpassagiers die recht hebben op een vergoeding bij vertraging, annulering of overboeking van hun vlucht worden zelden gecompenseerd. Vervolgens treedt de Inspectie Leefomgeving & Transport niet voldoende op om druk te zetten op de luchtvaartmaatschappijen. Hiervan heeft de Nationale Ombudsman melding gemaakt bij de Tweede kamer. Passagiers horen de compensatie te krijgen waar ze recht op hebben.

Vlucht vertraging

Sinds 2004 is het mogelijk om geld terug te krijgen als je vlucht geannuleerd of overboekt is. Na een uitspraak van het Europees hof hebben passagiers bij een vertraging vanaf 3 uur ook recht op een vergoeding tussen de € 250,- en € 600,- echter het terug krijgen van deze vergoeding blijft lastig.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de Nederlandse instantie die moet handhaven, doet dat onvoldoende zegt de Nationale Ombudsman naar aanleiding van cijfers uit 2010 en 2011. De meeste vergoedingen worden niet betaald door de luchtvaartmaatschappijen.

Procedures te ingewikkeld

Ook geeft de Ombudsman aan dat het te ingewikkeld is om de compensatie aan te vragen. Passagiers moeten meerdere procedures doorlopen want behalve de luchtvaartmaatschappij moeten ze ook een klachtenprocedure bij ILT doorlopen. Lukt het dan nog steeds niet dan moet ook nog een gang naar de rechter worden gemaakt. Om deze reden lukt het passagiers vaak zelf niet om geld terug te krijgen. Circa 95% van de compensatieverzoeken worden direct afgewezen aldus Tom van Bokhoven oprichter van Vlucht-vertraagd een bedrijf dat gespecialiseerd is om  vliegpassagiers bij te staan.

Inspectie Leefomgeving en Transport

Het ILT heeft de mogelijkheden tot haar beschikking om op te treden als een vliegtuigmaatschappij blijft weigeren uit te keren. Ze kunnen zelfs boetes uitdelen. Echter gebruikt het ILT haar rol maar zeer beperkt concludeert de Ombudsman.