Heidi sandstrom Qv PRGI8 Lf Oc unsplash

Brexit: wat betekent dit voor mijn vlucht?

maandag 21 oktober 2019

Als je de komende tijd van, naar of binnen het Verenigde Koninkrijk vliegt, vraag je je misschien af: wat zijn de mogelijke gevolgen voor mijn vlucht naar aanleiding van de Brexit? De Britse regering heeft op 19 oktober 2019 de EU gevraagd om de datum van deze Brexit uit te stellen tot 31 januari 2020. Momenteel bestudeert de Europese Unie dit uitstelverzoek. Je hebt dus nog even de tijd om je in te lezen in de mogelijke gevolgen die de Brexit zou hebben op de luchtvaartindustrie.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: net als in veel andere bedrijfstakken, weet niemand precies wat er met het luchtverkeer tussen de EU en Groot-Brittannië zal gebeuren in het geval van een no-deal Brexit. Met de mogelijkheid dat de Brexit niet alleen Britse luchtvaartmaatschappijen, maar ook andere airlines in Europa zoals Ryanair, Iberia, Vueling en Lufthansa schade zal toebrengen, is het goed om even stil te staan bij de mogelijke risico's en gevolgen voor deze luchtvaartmaatschappijen, maar ook zeker voor de passagiers en de luchtvaart in het algemeen.

Londen Verenigd Koninkrijk

Wat is de impact van de Brexit op de luchtvaart?

Is een volledige stopzetting van luchtverkeer tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk mogelijk?

Het slechts denkbare scenario, dat tevens hoogst onwaarschijnlijk is, is een volledige stopzetting van het luchtverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De Europese Commissie heeft reeds maatregelen vastgsteld die het mogelijk maken dat vluchten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk na datum van een eventuele Brexit nog nemen maanden kunnen worden voortgezet. Zelfs als er sprake zou zijn van een no-deal Brexit. Dit geldt echter alleen voor rechtstreekse vluchten die uitsluitend van en naar het Verenigd Koninkrijk en de EU worden uitgevoerd; zogenaamde punt-tot-punt-vluchten. De intracommunautaire vluchten, die door non EU-luchtvaartmaatschappijen worden uitgevoerd, en lokale vluchten in het Verenigd Koninkrijk die niet worden uitgevoerd door een Britse luchtvaartmaatschappij vallen echter niet onder deze regeling.

Sommige luchtvaartmaatschappijen, zoals Ryanair, hebben al een Brexit-clausule in hun voorwaarden opgenomen. Indien er geen overeenkomst wordt gesloten met betrekking tot de Brexit deal, zal deze clausule in werking treden, zodat Ryanair vluchten kan annuleren zonder daarvoor aansprakelijk te worden gesteld. Vele deskundigen erkennen dat dit niet zal gebeuren en verwachten dat er een overeenkomst zal worden bereikt. Ryanair gaf er echter de voorkeur aan om voorbereid te zijn op het ergste scenario.

Zoals eerder vermeld, is het grootste risico dat Groot-Brittannië zich buiten de Open Skies-overeenkomst zal bevinden door uit de Europese Unie te stappen. Deze overeenkomst stelt luchtvaartmaatschappijen in staat om twee steden buiten hun eigen land met elkaar te verbinden. Dankzij deze overeenkomst kan het Britse easyJet een vlucht tussen Parijs en Kopenhagen uitvoeren. easyJet is begonnen met het verkrijgen van een Europese vergunning via een dochteronderneming om zo haar vluchten veilig te stellen.

Het Verenigd Koninkrijk zou ook overeenkomsten moeten sluiten met elk lidstaat van de Europese Unie, zodat Europese bedrijven op Brits grondgebied kunnen blijven landen. Anderzijds zouden Britse luchtvaartmaatschappijen gebruik mogen maken van het luchtruim van elke lidstaat. Over dit alles moet overeenstemming worden bereikt voordat de door de Europese Commissie vastgestelde periode van negen maanden verstrijkt.

Hoewel British Airways geen intra-Europese vluchten uitvoert, is haar moedermaatschappij IAG (International Airlines Group) gevestigd in Londen en ook eigenaar van Iberia, Aer Lingus, LEVEL en Vueling. Dit kan na de Brexit voor veel problemen zorgen vanwege de locatie van het hoofdkantoor en de eigendomsstructuur.

Niet-Europees eigenaarschap, een veel ernstigere bedreiging voor IAG en Ryanair

De aandeelhouders van de IAG-luchtvaartmaatschappijen easyJet en Ryanair bestaan grotendeels uit leden van buiten de Europese Unie. Echter is het voor het verkrijgen van een Europese vergunning van belang om een meerderheid aan aandeelhouders vanuit landen binnen de Europese Unie te hebben. Deze vergunning zorgt ervoor dat luchtvaartmaatschappijen het recht hebben om te vliegen waar ze maar willen binnen de EU.

Na de Brexit zal 70% van Ryanair in handen zijn van aandeelhouders van buiten de EU en hetzelfde geldt voor 80% van de aandelen van IAG. Ryanair heeft al aangekondigd dat het zijn aandeelhoudersbasis wil "europeaniseren". Een van de aangekondigde maatregelen is de intrekking van de stemrechten van aandeelhouders van buiten de EU, waardoor zij worden gestimuleerd om hun aandelen te verkopen.

De CEO's van deze luchtvaartmaatschappijen vroegen onderhandelaars om een overgangsjaar na de Brexit. Dit werd door de Europese Commissie toegekend en de luchtvaartmaatschappijen zullen na een eventuele Brexit 9 maanden de tijd hebben om hun zaken op orde te krijgen als ze hun activiteiten als voorheen willen voortzetten.

Kan mijn vlucht worden geannuleerd door de Brexit?

Zoals eerder vermeld, zullen vluchten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk tot ten minste negen maanden na het uiteindelijke vertrek van het Verenigd Koninkrijk beschermd zijn. Bovendien worden de Britse luchtvaartmaatschappijen beschermd door een overeenkomst die reeds door de Verenigde Staten en het Verenigde Koninkrijk is ondertekend.

Het Verenigd Koninkrijk vreesde dat het bij een no-deal zijn vluchtovereenkomsten met de Verenigde Staten zou verliezen, aangezien zij ook lid zijn van het Open Skies verdrag. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn erin geslaagd tot een overeenkomst te komen die het mogelijk maakt dat vluchten tussen de twee landen kunnen worden voortgezet, ongeacht de uitkomst van de Brexit. Het antwoord op de vraag is dan ook: waarschijnlijk niet, maar niks is gegarandeerd.

Deze overeenkomst zal het voor IAG en haar problemen met betrekking tot de Brexit niet gemakkelijker maken. Als de groep een Britse vergunning behoudt, zullen zij kunnen profiteren van de overeenkomst met de VS, maar het probleem met de EU zal blijven bestaan. Als de IAG een Spaanse vergunning krijgt, dus binnen de EU, zal het niet kunnen profiteren van de overeenkomst die Groot-Brittanië onlangs met de Verenigde Staten heeft ondertekend, maar zal het wél kunnen opereren onder het Open Skies verdrag.

Wat gebeurt er met de regelgeving voor de luchtvaart na de Brexit?

Na afloop van de overgangsperiode zal het Verenigd Koninkrijk moeten kiezen tussen een reconstructie van haar veiligheids- en regelgevingsmaatregelingen (wat volgens deskundigen tot tien jaar in beslag zou nemen) of toetreding tot de Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte als lid van het EASA alszijnde een derde land.

De gevolgen van Brexit voor de luchtvaartindustrie

Gelden mijn passagiersrechten nog na de Brexit?

Hoewel er nog steeds veel onzekerheid bestaat over hoe een post-Brexit Verenigd Koninkrijk zal functioneren, bevestigt Enid Heenk, Hoofd Juridische Zaken bij Vlucht-Vertraagd.nl dat de rechten van passagiers bij vertrek uit de EU nog steeds beschermd zullen zijn. "Een vertraagde of geannuleerde vlucht naar het Verenigd Koninkrijk zal altijd in aanmerking blijven komen voor compensatie zolang deze vanuit de EU vertrekt. Zoals vastgelegd in de Europese Verordening (EG) Nr. 261/2004, kunnen passagiers van een vlucht die vanuit de Europese Unie vertrekt, bij annulering of bij aankomst met een vertraging van meer dan drie uur, recht hebben op compensatie tot €600".

Was jouw vlucht vertraagd of geannuleerd? Dan heb je mogelijk recht op een schadevergoeding! Veel gedupeerde passagiers zijn hier niet van op de hoogte, of weten niet precies hoe te werk te gaan om deze compensatie te claimen. Daarom is de service van Vlucht-Vertraagd.nl in het leven geroepen! Wij beschikken over een uitgebreide database met actuele vluchtschema's, weersomstandigeheden, jarenlange ervaring en een slagingspercentage van 98% voor de rechtbank. Wist je dat wij werken op basis van no cure, no pay? Als we jouw zaak voor de rechter moeten brengen, nemen wij alle risico's en zijn alle juridische kosten gedekt. Alleen als de luchtvaartmaatschappij overgaat tot uitbetaling van de claim, rekenen wij 25% van het totale claimbedrag als success fee.

➜ Check jouw vlucht


De belangrijkste Brexit problemen met betrekking tot luchtvaartmaatschappijen

  • Volgens de Europese Commissie mogen luchtvaartmaatschappijen tot negen maanden na eene no-deal Brexit zonder enige beperking rechtstreekse vluchten blijven uitvoeren.
  • Luchtvaartmaatschappijen van buiten de EU die intracommunautaire vluchten willen blijven uitvoeren zullen hun eigendomsstructuren moeten herconfigureren om een Europese vergunning te krijgen.
  • Het Verenigd Koninkrijk zal met veel andere landen bilaterale overeenkomsten moeten sluiten om ervoor te zorgen dat Britse luchtvaartmaatschappijen van en naar de landen kunnen vliegen, iets wat ze al met de Verenigde Staten hebben gedaan.
  • Het Verenigd Koninkrijk zal moeten kiezen tussen een reconstructie van haar veiligheids- en regelgevingsmaatregelingen (wat volgens deskundigen tot tien jaar in beslag zou nemen) of toetreding tot de Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte als lid van het EASA alszijnde een derde land.

De Britse luchtvaartindustrie: cijfers en feiten

  • Het Verenigd Koninkrijk is de op twee na grootste luchtvaartmarkt ter wereld, na de Verenigde Staten en China
  • Momenteel zijn er 2000 lucht- en ruimtevaartgerelateerde bedrijven actief in het Verenigd Koninkrijk
  • Naar verwachting zal de Britse luchtvaartindustrie tegen 2050 verdubbelen ten opzichte van de huidige situatie