Claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij zelf??

maandag 8 december 2014

Wij van WC eend, adviseren WC eend! Negentien Franse luchtvaartmaatschappijen zijn met een lumineus idee gekomen: ze gaan zelf schadeclaims beoordelen en afhandelen. Natuurlijk geheel objectief! Het initiatief komt van SCARA (Unie van Autonome Luchtvaartmaatschappijen in Frankrijk) en heet SAV.flight. Wanneer je dus een claim indient op SAV.flight, dien je deze direct in bij de luchtvaartmaatschappij zelf. Wij vinden dit alles nogal vreemd.

SAV.flight zou in principe hetzelfde moeten werken als Vlucht-Vertraagd.nl en haar zusteronderneming Vol-Retarde.fr. Het verschil is dat je bij ons een claim indient en dat wij hier objectief naar kijken om vervolgens te bepalen of er recht is op compensatie. Vervolgens gaan we corresponderen met de luchtvaartmaatschappij en vaak komen hier juridische maatregelen aan te pas. Doorgaans wijzen luchtvaartmaatschappijen claims direct af, om uiteenlopende redenen. Luchtvaartmaatschappijen zijn namelijk niet zo geënt op het uitbetalen van compensatie.

Wij als claimbedrijf waken er dus voor dat de rechten van de passagier worden beschermd en de regels worden nageleefd. Vaak leidt dit tot veel weerstand van de luchtvaartmaatschappijen, en keer op keer blijkt dat zij de correcte en wettelijke behandeling van de passagier helemaal niet zo hoog in het vaandel hebben staan. Keer op keer blijkt ook dat luchtvaartmaatschappijen rechtsgeldige claims afwijzen. Wij als vertegenwoordiger van de passagier zijn er dan om ervoor te zorgen dat zo'n afgewezen claim bij de rechter eindigt, waarna de claim alsnog wordt uitbetaald.

SAV.flight objectief?

Bij SAV.flight liggen de zaken heel anders. Het principe van SAV.flight is dus dat de claim direct bij de luchtvaartmaatschappij wordt ingediend. Het bedrijf dat de passagiers zogenaamd bijstaat is in dit geval de luchtvaartmaatschappij zelf. De vraag is dan of zij objectief naar de vertraging zullen kijken. Want wanneer zou de luchtvaartmaatschappij nu zelf naar de rechter stappen om zichzelf te dagvaarden?

SAV.flight is geen objectieve organisatie aangezien deze van de luchtvaartmaatschappijen zelf is. Als wij kijken naar de reacties op de eerste brieven die wij sturen naar de luchtvaartmaatschappij, zijn deze in eerste instantie vaak negatief. Hoe is het dan mogelijk om een claim te winnen als je deze direct bij de luchtvaartmaatschappij zelf indient? Wanneer passagiers zonder tussenpersoon als Vlucht-Vertraagd.nl een claim indienen, komt hier in 95 procent van de gevallen geen positieve uitkomst uit. Vaak blijkt dat passagiers met een kluitje het riet in worden gestuurd, en zelf niet de ervaring en kennis hebben om de reactie van de luchtvaartmaatschappij op waarde te schatten.

Erg opvallend dan ook dat de Franse luchtvaartmaatschappijen deze dienst aanbieden!

Geschillencommissie luchtvaart opgeheven

Deze situatie klinkt ons echter aardig bekend in de oren. Zo was er namelijk ook een Geschillencommissie voor de luchtvaart in Nederland. Bij deze organisatie was het mogelijk om als gedupeerde luchtreiziger voor een klein bedrag een rechtszaak te starten tegen een luchtvaartmaatschappij. Doordat dit zo laagdrempelig was, werden er echter binnen de kortste keren allerlei rechtszaken gestart door gedupeerde reizigers. Dit had tot gevolg dat vrijwel iedere luchtvaartmaatschappij een schadeclaim moest uitbetalen.

De Geschillencommissie werd gesponsord door de BARIN (Board of Airline Representatives In the Netherlands), oftewel door de luchtvaartmaatschappijen. Door het hoge kostenplaatje besloten de luchtvaartmaatschappijen uiteraard dat het sponsoren van deze instantie niet gewenst was, en de BARIN trok zich terug als sponsor. Hierdoor hield de Geschillencommissie voor de luchtvaart in 2012 op met bestaan en hadden gedupeerde reizigers geen objectieve partij meer waar zij terecht konden.

Klacht bij luchtvaartinspectie vaak ook geen oplossing

Helaas bieden ook de nationale luchtvaartinspecties vaak geen soelaas voor deze passagiers. Veel inspecties reageren niet binnen de 6 maanden die zij hebben om klachten te onderzoeken, of zelfs helemaal niet. Wanneer wel wordt gereageerd zijn de uitspraken doorgaans niet in lijn met de uitspraken van rechters, en daarom haakt de consument alsnog af, terwijl de claim gewoon rechtsgeldig is.

Gelukkig zijn er ondanks dat het de passagier zo ontzettend moeilijk wordt gemaakt om zijn gelijk te halen toch nog mensen die de vastberadenheid hebben om hun claim door te zetten, bijvoorbeeld via Vlucht-Vertraagd.nl. De luchtvaartlobby klaagt al jaren dat de financiële druk van het uitbetalen van de schadevergoedingen te groot is, terwijl onderzoek aantoont dat met een prijsverhoging van 1 of 2 euro per ticket alle rechtsgeldige claims uitbetaald zouden kunnen worden. Maar liever houden luchtvaartmaatschappijen de vrijheid om passagiers soms wel etmalen lang op luchthaven te laten zitten, zonder eten of drinken, zonder ze te hoeven compenseren. Liever hebben ze ook dat niet al teveel reizigers zich dermate bewust worden van deze kwalijke praktijken dat er echt iets verandert. Geen wonder dus dat de Franse luchtvaartmaatschappijen gedupeerde vliegpassagiers liever zelf de weg wijzen wat betreft passagiersrechten via SAV.flight..